Wrzesień 2020r.

We wrześniu  2020r. zarejestrowano 2 101 pojazdów użytkowych pow. 3,5t, to o 13,9% mniej niż rok wcześniej ale jednocześnie jest to od początku br. najwyższy miesięczny rezultat.

Od początku roku przybyło 14 202 nowych pojazdów użytkowych o DMC pow. 3,5t. W ciągu pierwszych trzech kwartałów spadek wynosi 41% w skali roku i systematycznie się zmniejsza  - po sierpniu wynosił 44%, po lipcu  47% a po  czerwcu blisko 52%. W grupie samochodów ciężarowych rejestracji ubyło o 40,8% w porównaniu z rezultatem w trzech kwartałach ub.r. a w grupie autobusów o 47,8%.

Nowe samochody ciężarowe o DMC >3,5t

W całej grupie nowych samochodów ciężarowych pow. 3,5t we wrześniu 2020r. zarejestrowano 1 991 szt. Mimo, że jest to rezultat o 282 szt. niższy niż w takim samym miesiącu przed rokiem (-12,6% r/r;), to był to najwyższy miesięczny rezultat od początku roku. 

Więcej informacji w raportach poniżej:

Metoda sortowania: