Styczeń 2020r.

W styczniu 2020r. zarejestrowano 1 539 pojazdów użytkowych pow. 3,5t, to mniej o 26,7% niż rok wcześniej i mniej o 13,3 % niż w grudniu ub.r. Tendencja spadkowa na rynku pojazdów użytkowych pogłębiła się. Styczeń br. wypadł poniżej stycznia z 2016 r. po utrzymujących się wzrostach w analogicznym miesiącu w czterech kolejnych latach (2016 - 2019). 

.

Nowe samochody ciężarowe o DMC >3,5t

W całej grupie nowych samochodów ciężarowych pow. 3,5t w grudniu 2019r. zarejestrowano 1 382 szt. Wysoki, dwucyfrowy spadek w porównaniu do analogicznego miesiąca sprzed roku (-27,9% r/r; -534 szt.), był spowodowany przede wszystkim spadkiem w grupie ciągników samochodowych (994 szt.;
-33,6% r/r).  Wśród podwozi rejestracje były również niższe niż przed rokiem i osiągnęły 388 szt.
(-7,6%). Złożyły się na nie kompletne (lub skompletowane) podwozia samochodów ciężarowych 308 szt.; -11,7 % r/r i samochodów specjalnych 80 szt.; +12,7%). 

Więcej informacji w raportach poniżej:

Metoda sortowania: