PZPM - ACEA - Wyniki rejestracji SO w Europie - WRZESIEŃ 2022

Rejestracje samochodów osobowych 2022 styczeń-wrzesień: -9,9%; wrzesień +9,6%

We wrześniu 2022 r. liczba rejestracji samochodów osobowych w Unii Europejskiej zwiększyła się o 9,6% , co oznacza drugi z rzędu miesiąc wzrostu. Jednak ten wzrost jest w dużej mierze napędzany przez niską bazę września 2021 roku, kiedy braki półprzewodników utrudniały produkcję pojazdów.  Patrząc na cztery największe rynki UE, Niemcy i Hiszpania odnotowały dwucyfrowe wzrosty (odpowiednio +14,1% i +12,7%), natomiast Francja (+5,5%) i Włochy (+5,4%) pokazały bardziej skromne tempo wzrostu.

Po trzech kwartałach 2022 r. rynek samochodów osobowych EU spadł o 9,9% do poziomu 6 784 090 szt. pomimo pozytywnych rezultatów osiągniętych w ostatnich dwóch miesiącach. Znalazło to odzwierciedlenie w wynikach większości rynków, włączając wszystkie główne rynki, które mierzą się ze stratami po dziewięciu miesiącach 2022 roku. Włochy odnotowały największy spadek (-16,3%), następnie Francja (-11,8%), Niemcy (-7,4%) i Hiszpania (-7,4%).

*/Dane dla Malty są niedostępne w ujęciu miesięcznym
Dane dla Polski dostarczył zespół Analiz i Statystyki PZPM.

Pozdrawiamy
Zespół Analiz i Statystyki PZPM

Więcej informacji w raportach poniżej:
i na stronie ACEA.auto

Metoda sortowania: