PZPM - ACEA - Wyniki rejestracji SO w Europie - MARZEC'2022

styczeń-marzec: -12,3%;  marzec -20,5%

W marcu 2022 r. kontynuowany był spadek rejestracji samochodów osobowych w Unii Europejskiej (-20,5%) - z liczbą 844 187 sprzedanych sztuk. Utrzymujące się zakłócenia w łańcuchach dostaw, dodatkowo spotęgowane przez rosyjską inwazję na Ukrainę, negatywnie wpłynęły na produkcję samochodów. W rezultacie większość krajów w regionie odnotowała dwucyfrowe spadki sprzedaży, w tym cztery kluczowe rynki: Hiszpanii (-30,2%), Włoch (-29,7%), Francji (-19,5%) i Niemiec (-17,5%).

W pierwszym kwartale 2022 roku liczba rejestracji nowych aut zmniejszyła się o 12,3% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku i wyniosła łącznie 2 245 976 nowych samochodów osobowych. Wszystkie cztery główne rynki UE odnotowały spadki: Włochy (-24,4%), Francja (-17,3%), Hiszpania (-11,6%) i Niemcy (-4,6%).

Więcej informacji w raportach poniżej:
i na stronie ACEA.auto

Metoda sortowania: