PZPM - ACEA - Wyniki rejestracji SO w Europie - KWIECIEŃ 2022

styczeń-kwiecień: -14,4%; kwiecień -20,6%

W kwietniu 2022 r. liczba rejestracji nowych samochodów osobowych w Unii Europejskiej znacznie zmniejszyła się (-20,6%) ze względu na utrzymujące się zakłócenia w łańcuchach dostaw, które negatywnie wpływają na produkcję samochodów. Za wyjątkiem pandemicznego roku 2020,  był to najsłabszy kwietniowy wynik pod względem liczby sprzedanych aut (684 506 sztuk).
Do pogorszenia wyników w regionie przyczyniły się wszystkie główne rynki: Włochy (-33,0%), Francja (-22,6%), Niemcy (-21,5%) i Hiszpania (-12,1%).

Od stycznia do kwietnia 2022 r. liczba rejestracji nowych samochodów w całej UE obniżyła się o 14,4% do 2 930 366 sztuk. Znaczny spadek sprzedaży samochodów w marcu i kwietniu dodatkowo przyczynił się do osłabienia skumulowanego wyniku.
Wśród kluczowych rynków w UE, najostrzejszy spadek wystąpił we Włoszech (-26,5 proc.) za nimi uplasowały się Francja (-18,6%), Hiszpania (-11,8%) i Niemcy (-9,0%).

Więcej informacji w raportach poniżej:
i na stronie ACEA.auto

Metoda sortowania: