Listopad 2019r.

W listopadzie 2019r. zarejestrowano 1 215 nowych jednośladów. To więcej o 17 sztuk niż przed rokiem. Dzięki tym kilkunastu sztukom utrzymał się wznoszący trend trwający od stycznia. Ze względu na sezonowy charakter popytu na jednoślady listopadowy wynik w porównaniu do października br. był niższy o 37%. Na dodatni wynik  grupy zapracowały motocykle (617 szt., +11,2% r/r), których wzrost przeważył nad spadkiem motorowerów (598 szt., -7% r/r).

Od początku roku zarejestrowano łącznie 36 871 nowych jednośladów, o 23,7% więcej niż w analogicznym czasie w 2018 roku (+7 073 sztuk) i więcej o 176 sztuk niż w 2017.

MOTOCYKLE

W listopadzie br. zarejestrowano 617 nowych motocykli, czyli o 62 sztuk więcej niż przed rokiem (+11,2%) i jest to najwyższy wynik tego miesiąca odkąd PZPM monitoruje rynek czyli od 2005 roku. Najbardziej zbliżony rezultat osiągnięto w roku 2016 - 578 sztuk. Natomiast średnia liczba rejestracji w październiku w latach 2005-2018 to 328 sztuk.
Od początku roku zarejestrowano 18 362 motocykle, o 4 513 sztuk więcej niż w tym samym okresie roku ubiegłego (+32,6%). Wyższe wyniki w ciągu pierwszych jedenastu miesięcy zanotowano tylko w latach 2015 i 2016. Warte podkreślenia jest , że już w sierpniu br. przekroczony został całoroczny rezultat (14 524szt.) z ub.r. Z jednej strony sprzyjało temu uspokojenie rynku po zmianach przepisów we wcześniejszych latach ale z drugiej strony dobre rezultaty podciągała pogoda, która zdecydowanie wpłynęła na wydłużenie sezonu. Wzrosty obserwujemy nieustannie, poza grudniem 2018r.  od czerwca ub.r.

MOTOROWERY

Rejestracje motorowerów w listopadzie osiągnęły poziom 598 sztuk, tj. mniej o 7% (45 sztuk) niż przed rokiem. Tym samym jest to najsłabszy listopad dla motorowerów od 2005 roku (od kiedy PZPM monitoruje tę część rynku). Jest to jednak już końcówka roku i ten wynik nie ma wielkiego znaczenia dla pozytywnego, całorocznego obrazu rynku. Poziom sprzedaży w całym 2018 roku został przekroczony już we wrześniu, więc teraz każda sprzedana sztuka buduje przewagę nad wynikiem ubiegłorocznym.

Od początku roku motorowery osiągnęły poziom 18 509 sztuk, czyli więcej o 16,1% (2 560 szt.) niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Było to jednak mniej o 19% (4 384 sztuki) niż w analogicznym czasie 2017 roku.

Więcej w raportach poniżej:

Metoda sortowania: