Grudzień 2019r.

Grudzień 2019r. zamknął się liczbą 1 403 rejestracji, co przełożyło się na 19,6% wzrost rok do roku (+230 sztuk). Zamykanie roku zaowocowało zwiększonymi rejestracjami niż w listopadzie zarówno wśród motocykli jak i motorowerów. Łącznie wynik z grudnia był o 15% wyższy niż z listopada. Na całość złożyło się 741 motocykli (+9,8% r/r, +20,1% m/m) oraz 662 motorowery (+32,9 r/r, +10,7% m/m)W całym 2019 roku zarejestrowano 38 274 nowe jednoślady, o 23,6% więcej niż w 2018 roku (+7 303 sztuk), ale mniej o 6 395 sztuk niż w 2017. .

MOTOCYKLE

W grudniu ub.r. zarejestrowano 741 nowych motocykli, czyli o 66 sztuk więcej niż przed rokiem (+9,8%) i jest to stosunkowo wysoki wynik. Wprawdzie w latach 2015-2017 wyniki w grudniu były znacznie wyższe  i wynosiły odpowiednio 1 988, 5 129 oraz 1 230 sztuk, ale przeważający wpływ na liczbę tych rejestracji miały zbliżające się zmiany przepisów homologacyjnych. W latach kiedy takich zmian nie było, grudniowe wyniki sprzedaży motocykli były zdecydowanie niższe i rzadko przekraczały 300 sztuk. Na tym tle wynik roku 2018 i 2019 są bardzo dobre.

MOTOROWERY

Rejestracje motorowerów w grudniu osiągnęły poziom 662 sztuk, tj. więcej o 32,9% (164 sztuk) niż przed rokiem. Jest to bardzo dobry wynik tego miesiąca. Jeśli pominiemy wyniki w latach 2015 i 2017, kiedy zmiany przepisów homologacyjnych spowodowały zwiększone rejestracje motorowerów przed końcem roku i tym samym zostały wyśrubowane wyniki sprzedaży, wynik z roku 2019 jest najwyższym wynikiem grudnia od 2012 roku.

W 2019 roku motorowery osiągnęły poziom 19 171 sztuk, czyli więcej o 16,6% (2 724 szt.) niż w roku ubiegłym. Poziom sprzedaży roku 2018 został przekroczony już we wrześniu.

Osiągnięty wynik to jednak mniej o 35,3% (10 466 sztuk) niż w analogicznym czasie 2017 roku. Trzeba jednak pamiętać o wzmożonych rejestracjach w 2017 roku przed zmianami przepisów homologacyjnych. Wpłynęło to w znacznym stopniu zarówno na bardzo dobre wyniki tamtego roku jak i słabszy rezultat roku kolejnego.

Więcej w raportach poniżej:

Metoda sortowania: