Grudzień 2018r.

W grudniu br. zarejestrowano 4 677 nowych przyczep i naczep wszystkich rodzajów, było to zwyczajowo mniej niż miesiąc wcześniej (-19,2% m/m) ale więcej niż przed rokiem (+12,2% r/r).

Na wzrost zapracowały jedynie przyczepy lekkie, których przybyło w ostatnim miesiącu 2 279 szt. (+42,8% r/r). W związku z tym zmiana zagregowanej grupy przyczep wszystkich rodzajów, wyniosła +21% a rejestracje naczep wyhamowały o 6,8%).  

W podgrupie przyczep i naczep o DMC pow. 3,5t w grudniu ub.r. zarejestrowano 1 384 pojazdy, mniej o 6,3% w porównaniu do sytuacji sprzed roku. Rezultat ten był też niższy o 32,2% niż w poprzednim miesiącu.

Więcej informacji w raportach poniżej:

Metoda sortowania: