Grudzień 2018r.

Grudzień zamknął się wysokim spadkiem liczby rejestracji w zagregowanej grupie jednośladów, który wyniósł aż 85,3%. Łącznie zarejestrowano 1 173 nowe pojazdy, czyli mniej o 6 801 sztuk niż rok wcześniej. Jednak wbrew pozorom nie jest to zły wynik. 

W całym roku zarejestrowano łącznie 30 971 nowych jednośladów, czyli mniej o 30,7% w porównaniu z rokiem 2017. Nowych motocykli zarejestrowano 14 524 (-3,4%) a motorowerów 16 447 (-44,5%).

MOTOCYKLE

W grudniu br. zarejestrowano 675 nowych motocykli, czyli o 555 sztuk mniej (-45,1%) niż przed rokiem. Odwróciło to korzystny obraz rynku po jedenastu miesiącach. W sierpniu br. wzrost wyniósł 8% a w kolejnych trzech przekroczył dwucyfrowy rezultat (22% we wrześniu, 30% w październiku i 41% w listopadzie). Dobre wyniki poprzednich miesięcy były wspierane wzmożonymi działaniami promocyjnymi poszczególnych marek i przygotowaniami do nowego sezonu jak i wysiłkami aby w ramach KPP sprzedać ostatnie egzemplarze nie spełniające normy EURO 4.

Od początku roku zarejestrowano 14 524 motocykli (-3,4% r/r, -508 szt.).

MOTOROWERY

W grudniu br. spadek rejestracji nowych motorowerów w porównaniu z grudniem 2017 wyniósł 92,6%. Zarejestrowano ich 498 szt. wobec 6 744 przed rokiem, kiedy rejestrowano motorowery nie spełniające wchodzącej 1. stycznia 2018 nowej normy EURO 4.

Łączny wynik w całym ub. roku to 16 447 motorowerów, czyli mniej o 44,5% (-13 190 szt.) niż w roku 2017. Jest to najniższy wynik odkąd PZPM monitoruje rynek, od 2005 roku. Właśnie w 2005 roku odnotowano drugi najsłabszy wynik: 23 309 sztuk.

Więcej w raportach poniżej:

Metoda sortowania: