Styczeń 2019r.

Wśród pojazdów użytkowych pow. 3,5t początek 2019 roku wypadł na bardzo wysokim poziomie. Styczeń  zakończył się wynikiem 2 101 nowych rejestracji przy wzroście o 2,4%, po zwiększeniu popytu w analogicznym czasie 2018 roku o 26%. Po raz drugi w historii liczba nowych pojazdów użytkowych przekroczyła w pierwszym miesiącu roku 2 tys. sztuk. Po wyhamowaniu w grudniu 2018r (-29% r/r i -14% m/m), styczniowy spadek (-4,6%) m/m w br. był zdecydowanie bardziej umiarkowany niż obserwowany we wcześniejszych latach (w styczniu trzech poprzednich lat: -34%, -40%, -34%).

Nowe samochody ciężarowe o DMC >3,5t

W grupie nowych samochodów ciężarowych pow. 3,5t. w styczniu 2019r. zarejestrowano 1 916 szt. Po  dwóch miesiącach spadku ostatni miesiąc zaznaczył się pozytywnie nawet w świetle zwyczajowo niższego poziomu niż miesiąc wcześniej (-5,0%; -100 szt.). Kluczowa grupa ciągników siodłowych odbiła się i osiągnęła poziom 1 496 rejestracji co przełożyło się na wzrost o 5,9% r/r i 7,7% m/m).  

Więcej informacji w raportach poniżej:

Metoda sortowania: