Grudzień 2019r.

W grudniu 2019r. zarejestrowano 1 775 pojazdów użytkowych pow. 3,5t, to mniej o 19,4% niż rok wcześniej. Tendencja spadkowa na rynku pojazdów użytkowych trwa. To był szósty miesiąc kiedy w obu grupach składowych liczba rejestracji zmniejsza się - zarówno wśród samochodów ciężarowych, jak i wśród autobusów. Cały rynek od początku roku pogłębił spadek skumulowanych rezultatów, który po listopadzie wynosił -4,4% a teraz wyniósł -5,4%.

Od początku roku przybyło 30 788 nowych pojazdów użytkowych o DMC pow. 3,5t i jest to  już mniej o 5,4% niż w tym samym czasie ub.r. To efekt spadku rejestracji  zarówno w grupie samochodów ciężarowych  o 5,2%, jak i w grupie autobusów o 8%.

Nowe samochody ciężarowe o DMC >3,5t

W całej grupie nowych samochodów ciężarowych pow. 3,5t w grudniu 2019r. zarejestrowano 1 628 szt. Wysoki, dwucyfrowy spadek w porównaniu do analogicznego miesiąca sprzed roku (-19,2% r/r; -388 szt.), był spowodowany przede wszystkim spadkiem w grupie ciągników samochodowych (968 szt.; -30,3% r/r).

Wśród podwozi rejestracje były wyższe niż przed rokiem i osiągnęły 660 szt. (+5,3%).

Więcej informacji w raportach poniżej:

Metoda sortowania: