02_Consumer Index _ Cisza przed wyborczą burzą…?

Koniec roku to dla wielu Polaków czas bardzo intensywny. W domu świąteczne przygotowania, w pracy domykanie projektów i gonienie zawodowych „deadlinów”. Wraz z nadejściem stycznia liczyć można na większy spokój, dla jednych zimowe wyciszenie, dla innych karnawałowe zabawy, ale też szkolne ferie.

Lutowe badanie zrealizowane zostało na początku miesiąca. Nastroje ekonomiczne Polaków nie zmieniły się widocznie w stosunku do poprzedniego pomiaru. Wartość wskaźnika Kantar Consumer Index nieznacznie wzrosła (o 0,9 pkt) i wynosi obecnie 1,7 pkt. Brak wyraźnych zmian dotyczy również wskaźnika percepcji sytuacji ekonomicznej kraju, który wzrósł o 1,6 pkt. i wynosi - 1 pkt., oraz wskaźnika oceny sytuacji finansowej gospodarstw domowych, który wzrósł o 0,1 pkt., i przyjmuje aktualnie wartość 4,3 pkt.

W kolejnym miesiącu spodziewać się można większych zmian wartości wskaźników nastrojów ekonomicznych Polaków. Na poziomie globalnym rozprzestrzeniający się koronawirus dotarł w ostatnich dniach do Europy, a efekty epidemii wyraźnie odbijają się na wynikach giełdowych. W kraju rozkręca się kampania prezydencka. Tematy gospodarcze na pewno staną się przedmiotem ostrej walki politycznej. Nieraz usłyszymy o wzroście cen, ale też zmianie płacy minimalnej i innych obietnicach wyborczych. Już wkrótce okaże się, na ile kandydaci wzbudzą w Polakach gospodarcze lęki, a na ile zwyciężać będzie ekonomiczny optymizm.

http://www.tnsconsumerindex.pl/index.php?month=2020-02

 

Joanna Skrzyńska

Account Manager

Public Division