04_440,4 mld euro zysku z podatków od samochodów

Opublikowane 28 kwietnia przez ACEA najnowsze dane pokazują, że pojazdy silnikowe generują ponad 440 miliardów euro podatków dla rządów na głównych rynkach UE i Wielkiej Brytanii.  

Dochody z podatku od samochodów zebrane przez rządy wzrosły o prawie 3% w porównaniu z rokiem poprzednim, a łączna kwota 440,4 miliarda euro jest ponad dwa i pół razy większa niż całkowity budżet Unii Europejskiej. Pokazuje to nie tylko ogromne znaczenie przemysłu motoryzacyjnego dla Europy i dla ogólnej kondycji gospodarki UE, a zwłaszcza budżetów rządowych, ale dowodzi, że możliwe będzie by z powodzeniem ponownie uruchomić nasz przemysł po kryzysie COVID-19.

ACEA opublikowała te dane w wydanym przewodniku podatkowym, który gromadzi najnowsze informacje na temat podatków od zakupu pojazdów (VAT, podatek od sprzedaży, podatek rejestracyjny), własności (roczny podatek drogowy i podatek drogowy) i motoryzacyjny (podatek paliwowy) na UE i na innych kluczowych rynkach na całym świecie.

5 krajów o najwyższych dochodach z podatku motoryzacyjnego  to:

Niemcy - 93,4 mld euro

Francja - 83,9 miliarda euro

Włochy - 76,3 mld euro

Wielka Brytania - 54,1 mld euro

Hiszpania - 30,0 mld EUR

Według danych z Przewodnika ACEA, 24 kraje nakładają podatki samochodowe częściowo lub całkowicie na podstawie emisji CO2 i / lub zużycia paliwa przez pojazd. Trzy kraje, które nie stosują opodatkowania opartego na CO2 to Estonia, Litwa i Polska. Kilka krajów nadal opodatkuje samochody w zależności od ich mocy, ceny, masy, pojemności skokowej lub kombinacji tych czynników.

Przewodnik pokazuje również, że bodźce dla samochodów ładowanych elektrycznie są obecnie dostępne w 24 z 27 krajów UE. Jednakże tylko 13 państw członkowskich oferuje nabywcom samochodów elektrycznych bezpośrednie zachęty do zakupu podczas gdy większość krajów przyznaje tylko ulgi lub zwolnienia podatkowe.