Wg ACEA_do 2030 r. w UE musi przybywać 8 razy więcej punktów ładowania rocznie aby spełnić wyznaczone cele redukcyjne CO2

Nowy raport Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Samochodów (ACEA) ujawnia niepokojącą rozbieżność między obecną dostępnością publicznych punktów ładowania samochodów elektrycznych w UE a tym, co w rzeczywistości będzie potrzebne do osiągnięcia celów w zakresie redukcji emisji CO2.
Z raportu ACEA wynika, że w latach 2017–2023 sprzedaż samochodów elektrycznych w UE rosła trzykrotnie szybciej niż liczba instalacji punktów ładowania. Patrząc w przyszłość, według szacunków branży Unia Europejska będzie potrzebować osiem razy więcej punktów ładowania rocznie do 2030 r.
„Aby w Europie możliwe było osiągnięcie ambitnych celów w zakresie redukcji emisji CO2, we wszystkich krajach UE potrzebujemy masowego przejścia na samochody elektryczne. Nie będzie to możliwe bez powszechnej dostępności publicznej infrastruktury ładowania w całym regionie” – stwierdziła dyrektor generalna ACEA, Sigrid de Vries. „Jesteśmy bardzo zaniepokojeni faktem, że w ostatnich latach rozwój infrastruktury nie nadąża za sprzedażą samochodów elektrycznych. Co więcej, istnieje ryzyko, że ta „luka w infrastrukturze” pogłębi się w przyszłości – w znacznie większym stopniu, niż szacuje Komisja Europejska”.
W ubiegłym roku w całej UE zainstalowano nieco ponad 150 000 publicznych punktów ładowania (średnio poniżej 3 000 tygodniowo), co łącznie dało ponad 630 000 punktów.
Według Komisji Europejskiej do 2030 r. powinno zostać zainstalowanych 3,5 mln punktów ładowania. Osiągnięcie tego celu oznaczałoby instalację około 410 000 publicznych punktów ładowania rocznie (prawie 8 000 tygodniowo) – czyli prawie trzy razy więcej niż wynosi najnowszy roczny wskaźnik instalacji.
ACEA szacuje, że do 2030 r. potrzebnych będzie 8,8 mln punktów ładowania. Osiągnięcie tego celu wymagałoby zatem instalowania 1,2 mln ładowarek rocznie (czyli ponad 22 000 tygodniowo) – to osiem razy więcej niż wskazuje najnowszy roczny wskaźnik instalacji.
„Łatwy dostęp do publicznych punktów ładowania stanowi niezbędny warunek dekarbonizacji transportu drogowego, oprócz wsparcia rynkowego i konkurencyjnych ram produkcyjnych w Europie. Jeśli mamy załatać lukę w infrastrukturze i osiągnąć cele klimatyczne, należy pilnie zwiększyć inwestycje w publiczną infrastrukturę ładowania”.
Nota edytorska
• „Przyszłość ładowania: przyspieszenie rozwoju infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych w UE” – to pierwszy z serii nowych raportów ACEA Automotive Insights analizujących kluczowe trendy i dane w branży motoryzacyjnej.
• Raport dostępny w linku Automotive Insights: Charging ahead: accelerating the rollout of EU electric vehicle charging infrastructure - ACEA - European Automobile Manufacturers' Association
• Komisja Europejska oszacowała zapotrzebowanie na około 3,5 miliona publicznie dostępnych punktów ładowania w 2030 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_22_7785
• Istnieje jednak znacząca różnica pomiędzy szacunkami Komisji i ACEA dotyczącymi liczby punktów ładowania potrzebnych do 2030 r. ze względu na kilka czynników:
o Komisja nie uwzględnia liczby pojazdów na drogach UE, które będą potrzebowały ładowarek do 2030 r. a jej szacunki wynoszą zaledwie 30 milionów w porównaniu z 65 milionami pojazdów szacowanymi przez Strategy & i Fraunhofer ISI i stosowanymi w obliczeniach ACEA.
o Dane ACEA obejmują elektryczne samochody dostawcze, które zasadniczo są ładowane przy wykorzystaniu tej samej infrastruktury co samochody osobowe, a także hybrydy plug-in, podczas gdy Komisja liczy wyłącznie samochody elektryczne
o Komisja zakłada znacznie niższe zużycie energii przez pojazdy w porównaniu z najnowszymi danymi z monitoringu w świecie rzeczywistym (14,8 kWh/100 km w przypadku bateryjnych pojazdów elektrycznych (BEV) i 19,2 kWh/100 km w przypadku pojazdów hybrydowych z napędem elektrycznym typu plug-in (PHEV) w porównaniu z 20 kWh/100 km w przypadku bateryjnych pojazdów elektrycznych (BEV) 100 km dla BEV i PHEV przez ACEA)
o Komisja Europejska przyznaje także, że wymogi rozporządzenia w sprawie infrastruktury paliw alternatywnych (AFIR) okreslają minimalny niezbędny zakres i będą niewystarczające, aby umożliwić osiągnięcie celów w zakresie emisji CO2 dla samochodów osobowych i dostawczych.

Nota edytorska
• „Przyszłość ładowania: przyspieszenie rozwoju infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych w UE” – to pierwszy z serii nowych raportów ACEA Automotive Insights analizujących kluczowe trendy i dane w branży motoryzacyjnej.
• Raport dostępny w linku Automotive Insights: Charging ahead: accelerating the rollout of EU electric vehicle charging infrastructure - ACEA - European Automobile Manufacturers' Association
• Komisja Europejska oszacowała zapotrzebowanie na około 3,5 miliona publicznie dostępnych punktów ładowania w 2030 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_22_7785
• Istnieje jednak znacząca różnica pomiędzy szacunkami Komisji i ACEA dotyczącymi liczby punktów ładowania potrzebnych do 2030 r. ze względu na kilka czynników:
o Komisja nie uwzględnia liczby pojazdów na drogach UE, które będą potrzebowały ładowarek do 2030 r. a jej szacunki wynoszą zaledwie 30 milionów w porównaniu z 65 milionami pojazdów szacowanymi przez Strategy & i Fraunhofer ISI i stosowanymi w obliczeniach ACEA.
o Dane ACEA obejmują elektryczne samochody dostawcze, które zasadniczo są ładowane przy wykorzystaniu tej samej infrastruktury co samochody osobowe, a także hybrydy plug-in, podczas gdy Komisja liczy wyłącznie samochody elektryczne
o Komisja zakłada znacznie niższe zużycie energii przez pojazdy w porównaniu z najnowszymi danymi z monitoringu w świecie rzeczywistym (14,8 kWh/100 km w przypadku bateryjnych pojazdów elektrycznych (BEV) i 19,2 kWh/100 km w przypadku pojazdów hybrydowych z napędem elektrycznym typu plug-in (PHEV) w porównaniu z 20 kWh/100 km w przypadku bateryjnych pojazdów elektrycznych (BEV) 100 km dla BEV i PHEV przez ACEA)
o Komisja Europejska przyznaje także, że wymogi rozporządzenia w sprawie infrastruktury paliw alternatywnych (AFIR) okreslają minimalny niezbędny zakres i będą niewystarczające, aby umożliwić osiągnięcie celów w zakresie emisji CO2 dla samochodów osobowych i dostawczych.

Metoda sortowania: