Ekologia (Środowisko)

Przemysł motoryzacyjny podejmuje szereg działań mających na celu ochronę środowiska i ochronę jakości powietrza.

Z uwagi na szczególną troskę o zmiany klimatu, przemysł motoryzacyjny podejmuje szczególne działania mające na celu obniżenie emisji CO2 i zanieczyszczeń z pojazdów.