22.06.23 Walne Zebranie PZPM

Wczoraj odbyło się kolejne Walne Zebranie Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, w którym wzięło udział ponad 40 przedstawicieli firm członkowskich PZPM: importerów pojazdów , producentów pojazdów, przyczep i naczep oraz części i komponentów do pierwszego montażu a także firm zabudowujących.
Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Podkomisji stałej do spraw elektromobilności oraz Członek Komisji do Spraw Energii, Klimatu i aktywów Państwowych, który przedstawił aktualną sytuację energetyczną w Polsce. Podczas rozmowy Posła Dariusza Wieczorka z Jakubem Farysiem Prezesem PZPM poruszone zostały tematy dot. dostępności zielonej energii i infrastruktury ładowania dla samochodów osobowych i ciężarowych oraz wiele istotnych dla branży motoryzacyjnej tematów.
W trakcie Walnego Jakub Faryś przedstawił sprawozdanie z działalności Związku oraz kierunki działań na lata 2023/2024. Przedstawił również szczegółowy plan wdrażania projektu  PZPM FUTURE , który powstał z okazji 30-lecia PZPM w - w świetle przejścia europejskiej i światowej motoryzacji od tradycyjnej mobilności do nowych rodzajów mobilności, w tym e-mobilności.

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom za obecność i aktywny udział w Walnym Zebraniu PZPM. Podziękowania należą się także Radzie Nadzorczej PZPM za zaangażowanie w pracę Związku, w szczególności Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Markowi Gawrońskiemu , Przewodniczącemu Komisji Skrutacyjnej Bogusławowi Mazurowi , Prezesowi PZPM - Jakubowi Farysiowi, Przewodniczącemu Walnego Zebrania Dariuszowi Chrzanowskiemu i Sekretarzowi Walnego Zebrania Marcinowi Witaszkowi za sprawne przeprowadzenie spotkania.