Październik 2019r.

W październiku br. zarejestrowano 2 849 pojazdów użytkowych pow. 3,5t, to mniej o 22,5% niż rok wcześniej. To już czwarty miesiąc ze spadkiem w obu grupach składowych - wśród samochodów ciężarowych, jak i wśród autobusów. Cały rynek od początku roku pogłębił spadek skumulowanych rezultatów, który po wrześniu był śladowy (-0,3%), a teraz wyniósł -3,2%.

Od początku roku przybyło 26 908 nowych pojazdów o DMC pow. 3,5t i jest to  już mniej o 3,2% niż w tym samym czasie ub.r. To efekt spadku rejestracji  zarówno w grupie samochodów ciężarowych  o 2,9%, jak i w grupie autobusów o 6,5%.

Nowe samochody ciężarowe o DMC >3,5t

W całej grupie nowych samochodów ciężarowych pow. 3,5t w październiku 2019r. zarejestrowano 2 624 szt. Wysoki, dwucyfrowy spadek w porównaniu do analogicznego miesiąca sprzed roku (-22,7% r/r; -771 szt.), był spowodowany przede wszystkim spadkiem w grupie ciągników samochodowych (1 774 szt.;
-30,8% r/r).  Wśród podwozi rejestracje były nieznacznie wyższe niż przed rokiem 850 szt. (+2,2%). Złożyły się na nie kompletne (lub skompletowane) podwozia samochodów ciężarowych 664 szt.; -5,4 % r/r i samochodów specjalnych 186 szt.; +42%). We wszystkich  grupach składowych odnotowaliśmy wzrosty w porównaniu z wynikami z września br. (w zagregowanej grupie +15,2% m/m; +347 szt.).

Więcej informacji w raportach poniżej:

Metoda sortowania: