Ochrona kierowców jednośladów w Europie: plan działań na rzecz bezpieczeństwa

W oparciu o badania naukowe, w połączeniu z wiedzą członków ACEM popartą wynikami badań MAIDS (Motorcycle Accidents In Depth Study), przemysł motocyklowy opracował strategię skupiającą się na czterech obszarach działania: poprawie wiedzy, czynniku ludzkim, technologii pojazdów i infrastrukturze.
 

Wspólna odpowiedzialność jest kluczem europejskiego programu działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego, w dążeniu do ambitnego celu, jakim jest zmniejszenie o połowę liczby ofiar śmiertelnych na europejskich drogach.

Identyfikacja i rozpowszechnienie najlepszych praktyk ułatwiło wprowadzenie skutecznej polityki bezpieczeństwa drogowego w krajach o niskiej skuteczności.

Zwiększenie wiedzy

W celu lepszego zrozumienia natury i przyczyn wypadków jednośladów, ACEM prowadzi badania wypadków motorowerów i motocykli. ACEM finansuje i uczestniczy również w projektach bezpieczeństwa ruchu drogowego mających przyczynić się do zmniejszenia liczby wypadków drogowych. Wyniki tych badań są następnie wdrażane i udostępniane wszystkim zainteresowanym stronom.

Kierowcy jednośladów są jedną z najbardziej zagrożonych grup użytkowników dróg. Wypadki z ich udziałem stanowią coraz poważniejszy problem społeczny. Zmniejszenie liczby zabitych na drogach UE motocyklistów wymaga znalezienia rozwiązań i wdrożenia polityk mających na celu pełną integrację planów bezpiecznej mobilności jednośladów.
Wiedza o wypadkach z udziałem jednośladów pozwala celnie zidentyfikować odpowiednie priorytety.
 
Czynnik ludzki

Badania MAIDS wykazały, że czynnik ludzki jest jedną z głównych przyczyn w 88% wszystkich wypadków. Kierowcy samochodów są odpowiedzialni za 61% wypadków z udziałem wielu pojazdów. Jednak, wg badań MAIDS, to kierowcy jednośladów są odpowiedzialni za 52% wypadków śmiertelnych. Bezpieczeństwo powinno być nieustannie podnoszone poprzez odpowiednie szkolenia i podnoszenie świadomości wszystkich uczestników ruchu. Właściwa edukacja może być dobrym uzupełnieniem doświadczeń, ponieważ pozwala czytelnikowi na nabycie niezbędnych umiejętności w kontrolowanych warunkach.

Prędkość

Omawiając tematykę bezpieczeństwa motocyklistów często porusza się kwestię prędkości. Warto jednak zauważyć, że w 70% wypadków motocyklista jechał z prędkością mniejszą niż 50 km/h.
Wg badań MAIDS, dane nie wskazują, że nadmierna prędkość jest główną przyczyną wypadków. Jednak MAIDS wskazuje, że nadmierna prędkość jest przyczyną znacznej części najpoważniejszych wypadków. Jeśli zaś nie jest jedną z głównych przyczyn, to oczywiste jest, że wpływa na obniżenie bezpieczeństwa jazdy. Jest więc czynnikiem, który należy eliminować poprzez budowanie świadomości i egzekwowanie nieprzestrzegania przepisów.

Wyposażenie motocyklistów

Kierowców jednośladów powszechnie określa się jako niechronionych użytkowników dróg, ponieważ są oni bardziej narażeni na niewłaściwe zachowania innych użytkowników dróg.

Kluczowe jest prawidłowe założenie kasku. Może obniżyć ryzyko śmiertelności aż do 50%. Dane Banku Światowego i Światowej Organizacji Zdrowia pokazują, że urazy głowy są przyczyną około 75% zgonów zmotoryzowanych użytkowników jednośladów.

Wszyscy kierowcy jednośladów powinni być świadomi korzyści płynących z używania właściwego kasku i jego prawidłowego mocowania.

Ważne jest również egzekwowanie przepisów dotyczących noszenia kasku i jego jakości, aby uniknąć kupowania kasków niskiej lub nieodpowiedniej jakości.

Pojazd

Ogromne znaczenie w bezpieczeństwie odgrywa sam pojazd. Niezbędne jest:

  • Wykonywanie badań okresowych pojazdu.
  • Dbanie o dobrą widoczność motocykla (oświetlenie, inteligentne systemy transportowe – ITS).
  • Unikanie „nielegalnych” przeróbek pojazdu na własna rękę.
  • Odpowiednie hamowanie. Pełne wykorzystanie potencjału hamulców, zwłaszcza w sytuacji awaryjnej, jest jednym z najtrudniejszych zadań - szczególnie dla początkujących motocyklistów. Błędy w hamowaniu motocyklem mogą łatwo doprowadzić do poślizgu, wywrócenia lub niestabilności pojazdu. Nieprawidłowe stosowanie hamulców motocykla uważane jest za czynnik sprawczy wielu wypadków.
  • Poduszki powietrzne. Niedawno został wprowadzony na rynek pierwszy motocykl wyposażony w poduszki powietrzne. Teraz konstruktorzy dokładają wszelkich starań, by znaleźć rozwiązania wspierające kierowcę w różnych awariach, warunkach eksploatacyjnych czy kolizjach/wypadkach.

Infrastruktura

Dane MAIDS pokazują, że do wypadków motocyklistów częściej dochodziło w strefie miejskiej niż poza miastem. Stosunkowo częstymi przyczynami wypadków jednośladów okazują się być; obecność nieruchomych obiektów, które zasłaniają widoczność kierowcy lub samego kierowcę a także nieprawidłowe utrzymanie stanu dróg.

Wypadki spowodowane przez złą infrastrukturę stanowią, wg badań MAIDS,  8% wszystkich zdarzeń. Złe warunki na wielu europejskich drogach oraz fakt, że obecność zwierząt jest często pomijana przy tworzeniu infrastruktury dróg to główne przyczyny takiej sytuacji. 

Dodatkowym niebezpieczeństwem dla kierowców jednośladów okazały się być bariery drogowe, które stanowią przyczynę urazów kończyn dolnych i kręgosłupa a także poważnych urazów głowy.

Wszyscy interesariusze odpowiedzialni za poprawę infrastruktury miejskiej zostali wezwani do współpracy z lokalnymi organizacjami w celu identyfikacji i opracowania rozwiązań mających na celu zmniejszenie liczby wypadków i urazów spowodowanych przyczynami infrastrukturalnymi.

Pełny Plan Działań ACEM na rzecz bezpieczeństwa dostępny jest tutaj: