Maj 2021r.

Rejestracje w całej grupie nowych przyczep i naczep wszystkich rodzajów, w ostatnim miesiącu osiągnęły łącznie 11 540 szt. Maj 2021r. to kolejny dwunasty już miesiąc z rzędu kiedy rynek tych pojazdów zwiększa się r/r. Tempo wzrostu wyniosło 41,4% ale nie było już tak wysokie jak w ciągu dwóch poprzednich miesięcy, kiedy rynek rósł: w marcu +138% a w kwietniu +158%. To efekt wolniejszego tempa wzrostu przyczep lekkich (+14,4% r/r po wzroście o 20,1% w ub.r.), które od maja ub.r. cieszyły się dużą popularnością ze względu na zmianę zachowania konsumentów wymuszonych pandemią Covid-19 . W związku z tym baza odniesienia w tej zasadniczej grupie składowej, nie była już tak niska.

Rynek naczep odbudowuje się od października ub.r. W ich grupie odnotowaliśmy 2 427 szt. i ciągle wysoki, trzycyfrowy wzrost rejestracji o 193,1% w porównaniu r/r. Zgodnie ze zwyczajową sezonowością miał miejsce  spadek w porównaniu z poprzednim miesiącem ( -11,7%). Osiągnięty poziom to najlepszy rezultat dla analogicznego miesiąca a trzeci po marcu i kwietniu br. dla wszystkich miesięcy w historii.

W podgrupie przyczep i naczep o DMC pow. 3,5tw maju 2021 r. rejestracje zwiększyły się o 189,9% r/r. do 2 673 szt. wobec spadku m/m o 9,6%. Osiągnięty teraz wysoki poziom jest trzecim najwyższym miesięcznym rezultatem tej kategorii po marcu ( 3143) i kwietniu (2957) br., od czasu kryzysu z lat 2008-2009.

Od początku 2021 r. zarejestrowano łącznie 46 988 przyczep i naczep wszystkich rodzajów i jest to wynik wyższy o 64,4% niż rok wcześniej ( +18 401 szt.).

Więcej informacji w raportach poniżej:

Metoda sortowania: