Luty 2021r.

W lutym 2021 roku zarejestrowano 1 307 nowych jednośladów. Jest to wynik o 33,1% niższy niż przed rokiem. Na poziom sprzedaży na początku roku duży wpływ miały przyspieszone rejestracje w grudniu ubiegłego roku, kiedy sprzedawcy chcieli zdążyć przed wejściem z dniem 1 stycznia 2021 roku wymagania normy emisji spalin Euro 5 dla pojazdów kategorii od L1e do L7e (z wyjątkiem pojazdów kategorii L2e-U, L3eAxE, L3e-AxT i L6e-B dla których obowiązek wejdzie z dniem 1 stycznia 2025 roku). Zapał kupujących został też ostudzony przez nawrót śnieżnej i mroźnej zimy.

W ogólnej liczbie rejestracji znalazło się 906 (-16,9% r/r) motocykli i 401 (-53,5% r/r) motorowerów.
Ogólnie w styczniu i lutym zarejestrowano 2018 nowych jednośladów, o 38,8% mniej niż przed rokiem, w tym 1 316 motocykli (-26,4% r/r) i 702 motorowery (-53,6% r/r).

MOTOCYKLE

W lutym 2021 roku zarejestrowano 906 nowych motocykli, czyli o 184 sztuki mniej niż przed rokiem (-16,9%). Mimo spadku w porównaniu z ubiegłym, rekordowym rokiem, jest to ciągle bardzo wysoki poziom rejestracji.

MOTOROWERY

Rejestracje motorowerów w lutym osiągnęły poziom 401 sztuk, tj. mniej o 53,5% (-462 sztuk) niż przed rokiem. Tutaj, podobnie jak w grupie motocykli, duży wpływ na niższą styczniową sprzedaż miały przyspieszone rejestracje w grudniu.

Więcej w raportach poniżej:

Metoda sortowania: