Cztery kwartały 2021r.

W ostatnim kwartale 2021 r. utrzymał się bardzo dynamiczny rozwój rynku caravaningowego w Polsce. W grupie nowych samochodów kempingowych wzrost wyniósł +31,8% r/r. po trzycyfrowych wzrostach w pierwszym (+157,8% r/r) i drugim kwartale (+136,5% r/r) oraz dwucyfrowym w trzecim (+59,4%). Pozwoliło to na zakończenie ubiegłego roku w kategorii samochodów kempingowych z łączną liczbą 2 242 szt. nowych rejestracji.
W kategorii nowych przyczep kempingowych zarejestrowano w całym 2021 roku 1 044 szt. co przełożyło się na wzrost o 84,8% ( +479 szt.). W ostatnim kwartale przybyło 157 szt. tj. o 96,3% więcej niż w takim samym okresie rok wcześniej.

Więcej informacji w raportach poniżej:

Metoda sortowania: