Grudzień 2018r.

Gwałtowne wyhamowanie na koniec 2018 roku w rejestracjach pojazdów użytkowych - w  grudniu wyjechały na drogi 2 202 nowe pojazdy użytkowe pow. 3,5t czyli mniej o 28,6% niż rok wcześniej i mniej o 13,9% niż w listopadzie ub.r.. 

Pierwsze rejestracje w grudniu ub.r. w obu grupach składowych pojazdów użytkowych pow. 3,5t. były niekorzystne. Samochody  ciężarowe wyhamowały  o 26,1% a  autobusy o 47,5%. W porównaniu do poprzedniego miesiąca spadek miał miejsce w pierwszej o 16,1% a w drugiej wzrost o 21,6%. Wydania  samochodów ciężarowych osiągnęły 2 016 szt. a autobusów 186 szt.

Cały 2018 rok zakończył się rekordowym wynikiem 32 557 nowych rejestracji w zagregowanej grupie pojazdów użytkowych i wzrost wyniósł +8,7%.

Nowe samochody ciężarowe o DMC >3,5t

W grupie nowych samochodów ciężarowych pow. 3,5 t. w grudniu 2018 r. zarejestrowano 2 016 szt. Był to już drugi miesiąc z rzędu spadku i to w ostatnim miesiącu przekraczający ¼ (-26,1% r/r; -713 szt.), po wcześniejszych szesnastu miesiącach ze wzrostem. Jednocześnie był to poziom niższy niż miesiąc wcześniej (-16,1%; -388 szt.). Zahamowanie w kluczowej grupie ciągników siodłowych było jeszcze głębsze (-29,2% r/r i -18,2% m/m) do 1 389 szt. wobec 1 961 szt. przed rokiem i 1699 szt. zarejestrowanych miesiąc wcześniej. 

Więcej informacji w raportach poniżej:

Metoda sortowania: