Grudzień 2021r.

W grudniu 2021 r. w naszym kraju zarejestrowano 141 fabrycznie nowych autobusów, czyli o 2 szt. mniej niż przed rokiem i o 6 szt. mniej niż w analogicznym miesiącu 2019 r. Generalne słabe miesięczne rezultaty odnotowane w III i IV kwartale przełożyły się na niski, skumulowany wynik liczony od początku 2021 roku. Łącznie w ciągu 12 miesięcy na polskie drogi wyjechały 1362 fabrycznie nowe autobusy, czyli o -133 szt. / -8,9% mniej niż przed rokiem.

Więcej w tabelach poniżej oraz w zakładce pojazdy użytkowe.

Metoda sortowania: