SIERPIEŃ 2022

Produkcja pojazdów samochodowych i silników do pojazdów mechanicznych w Polsce według danych GUS - SIERPIEŃ 2022

Samochody osobowe  zmiana r/r  sierpień  +41,2%;    styczeń-sierpień -10,4%

Samochody ciężarowe i ciągniki samochodowe  zmiana r/r   sierpień +203,4%;    styczeń-sierpień   +13,3%

Pojazdy do transportu publicznego  zmiana r/r  sierpień   +5,9% ;  styczeń-sierpień -6,6%

Silniki spalinowe do pojazdów samochodowych  zmiana r/r  sierpień +65,8% ; styczeń-sierpień +10,7%

Więcej informacji w raportach poniżej:

Metoda sortowania: