MAJ 2022

Produkcja pojazdów samochodowych i silników do pojazdów mechanicznych w Polsce według danych GUS - maj 2022

Samochody osobowe  zmiana r/r  maj -11,9%;    styczeń - maj  -26,5%

Samochody ciężarowe i ciągniki samochodowe  zmiana r/r   maj +55,7%;    styczeń - maj  -6,3%

Pojazdy do transportu publicznego  zmiana r/r  maj  -30,6% ;  styczeń-maj -14,6%

Silniki spalinowe do pojazdów samochodowych  zmiana r/r  maj +19,1% ; styczeń - maj -0,1%

Więcej informacji w raportach poniżej:

Metoda sortowania: