GRUDZIEŃ 2022

Produkcja pojazdów samochodowych i silników do pojazdów mechanicznych w Polsce według danych GUS - GRUDZIEŃ 2022

Samochody osobowe  zmiana r/r  grudzień  -5,8%;    styczeń-grudzień -2,2%

Samochody ciężarowe i ciągniki samochodowe;  zmiana r/r   grudzień +24,4%;   styczeń-grudzień +29,0%

Pojazdy do transportu publicznego  zmiana r/r  grudzień   -11,0% ;  styczeń-grudzień   -2,8%

Silniki spalinowe do pojazdów samochodowych  zmiana r/r  grudzień +6,5% ; styczeń-grudzień +23,0%

Więcej informacji w raportach poniżej:

Metoda sortowania: