PZPM/ACEM_Rejestracje jednośladów w UE w całym 2021r.

Opublikowano: 18-02-2022

Informacja prasowa ACEM - Rejestracje motocykli i motorowerów na kluczowych rynkach europejskich powyżej poziomów sprzed pandemii w 2019 r.
Wyniki za cały rok 2021 pokazują, że europejski rynek motocyklowy nadal dobrze sobie radzi i odbija się po kryzysie w 2020 roku wywołanym przez pandemię Covid-19. Rejestracje motocykli na pięciu największych rynkach europejskich (tj. we Francji, Niemczech, Włoszech, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii) wzrosły o 7,8% w porównaniu z rokiem 2020. W 2021 roku na głównych rynkach europejskich zarejestrowano łącznie 949 400 motocykli, w porównaniu z liczbą 880 700 sztuk w 2020 roku.

Niemal na wszystkich głównych rynkach motocyklowych w Europie odnotowano zwiększenie wolumenu w 2021 roku. Uzyskane wyniki były odzwierciedleniem zróżnicowanego stopnia zakłóceń na rynku wiosną 2020 roku, związanych z epidemią Covid-19.
Włochy były największym rynkiem europejskim z łączną liczbą 269 600 zarejestrowanych pojazdów (z imponującym wzrostem o +23,6% w ujęciu rok do roku). Francja, drugi co do wielkości rynek, odnotowała wzrost o +8,5% (206 950 motocykli), podczas gdy Niemcy, trzeci rynek motocyklowy w Europie, wykazały spadek o 9,7% (199 100 motocykli), częściowo niwelując wyjątkowo wysokie wyniki w 2020 roku.
Hiszpański i brytyjski rynek motocyklowy wzrosły odpowiednio o 8,0% i 10,2%. Rejestracje na sześciu europejskich rynkach motorowerów obserwowanych przez ACEM (tj. w Belgii, Francji, Niemczech, Włoszech, Holandii i Hiszpanii) osiągnęły łącznie 264 800 sztuk. Liczba ta oznacza spadek o 5,6% w porównaniu do tego samego okresu w 2020 roku.

CYTAT
Komentując obecną sytuację sektora, Antonio Perlot, Sekretarz Generalny ACEM, powiedział:
"Dane dotyczące rejestracji w roku 2021 potwierdzają ożywienie rynku, po  negatywnym wpływie COVID-19 w pierwszych miesiącach poprzedniego roku. Jeśli spojrzymy na łączne rejestracje motocykli i motorowerów, kluczowe rynki europejskie stale rosły w latach 2019-2021".
"Co więcej, jeśli weźmiemy pod uwagę segment motorowerów i motocykli odrębnie, każdy z nich miał wyższą liczbę rejestracji w 2021 roku niż w 2019 roku. Taki trend wzrostowy trwający przez 3 kolejne lata potwierdza, że atrakcyjność naszych pojazdów jest silnie zaznaczona, nawet w obecnej sytuacji, zarówno jako rozwiązania w zakresie mobilności miejskiej, jak i możliwości spędzania wolnego czasu.”

 */ Segment motocykli: Włochy, Francja, Niemcy, Hiszpania i UK - rynki w tych krajach  stanowią łącznie około 80% wszystkich rejestracji motocykli na obszarze UE i Wielkiej Brytanii.
**/ Segment motorowerów: Francja, Holandia, Niemcy, Włochy, Belgia i Hiszpania - rynki w tych krajach stanowią łącznie około 80% wszystkich rejestracji motorowerów na obszarze UE i Wielkiej Brytanii.
===
W uzupełnieniu przypominamy, że w Polsce cały 2021 rok zamknął się dla całej grupy nowych jednośladów na minusie w porównaniu z 2020r. -14,6% (-5 866 sztuk). Łącznie przybyło ich 34 289 szt. W porównaniu z rokiem 2019 zarejestrowano o 10,4% jednośladów mniej (-3 985 sztuk). W ogólnej liczbie jednośladów prawie 2/3 to motocykle: 21 579 szt. (-1,1% r/r). Motorowerów przybyło 12 710 (-30,7%). 
 

« Powrót