Marzec 2024

Rejestracje nowych samochodów: -5,2% w marcu 2024 r; udział elektrycznych bateryjnych przekroczył 13% w rynku

W marcu 2024, rynek samochodów osobowych w UE odnotowała pierwszy spadek w tym roku. Liczba rejestracji spadło o 5,2% do 1 miliona sztuk. Święta Wielkanocne miały, w ubiegłym miesiącu, negatywny wpływ na wielkość sprzedaży na europejskich rynkach, w tym tych największych: Niemcy (-6,2%), Hiszpania (-4,7%), Włochy (-3,7%) i Francja (-1,5%).

W pierwszym kwartale roku, rejestracje samochodów wzrosły o 4,4%, osiągając niemal 2,8 mln sztuk. Największe rynki Unii zanotowały zdecydowane wzrosty: Włochy i Francja (+5,7%), Niemcy (+4,2%) i Hiszpania (+3,1%).

REJESTRACJE WEDŁUG RODZAJÓW NAPĘDU

W marcu nastąpiła zmiana w strukturze rynku samochodowego: udział samochodów elektrycznych zmniejszył się do 13% wobec 13,9% w ubiegłym roku, natomiast udział samochodów hybrydowych wzrósł do 29% z 24,4%. Benzyna i olej napędowy łącznie objęły mniej niż połowę rynku (47,8% wobec 51,8% przed rokiem).

SAMOCHODY ELEKTRYCZNE I HYBRYDOWE

W marcu 2024 r. liczba rejestracji samochodów elektrycznych zmniejszyła się o 11,3% do 134 397 sztuk, co jest wyrazem szerszego spowolnienia na rynku. W rezultacie ich udział w rynku skurczył się z 13,9% w marcu 2023 r. do 13% w tym samym miesiącu tego roku. Wśród trzech największych rynków BEV, Belgia (+23,8%) i Francja (+10,9%) odnotowały dwucyfrowe wzrosty, podczas gdy Niemcy ucierpiały z powodu znacznego spadku o 28,9%. Pierwszy kwartał 2024 r. zakończył się rejestracją 332 999 nowych samochodów z napędem akumulatorowo-elektrycznym, co oznacza wzrost o 3,8% w porównaniu z tym samym kwartałem poprzedniego roku.

Samochody hybrydowe wyróżniały się, osiągając 12,6% wzrost rejestracji w marcu, pomimo ogólnego osłabienia rynkowego. Francja i Włochy, dwa z trzech największych rynków HEV, odnotowały znaczące wzrosty, odpowiednio o 29,6% i 8,3%. Tymczasem w Niemczech miał miejsce marginalny spadek o 0,3%. Sprzedaż aut w tym segmencie wyniosła 299 426 sztuk, co stanowi 29% rynku, wobec 24,4% w marcu 2023 roku.

Z drugiej strony rejestracje hybryd plug-in zmniejszyły się w ubiegłym miesiącu o 6,5%, przy czym Niemcy i Belgia odnotowały spadki odpowiednio o 4,5% i 15,3%. Francja przeciwstawiła się temu trendowi niewielkim wzrostem o 3,6%. W marcu sprzedaż hybryd plug-in wyniosła 73 029 sztuk, co odpowiada za 7,1% całego rynku samochodowego.

SAMOCHODY Z SILNIKAMI BENZYNOWYMI I DIESLA

W marcu 2024 r., spośród wszystkich segmentów napędowych, benzyna i diesel najbardziej odczuły ogólne pogorszenie koniunktury na rynku. 
Sprzedaż samochodów benzynowych zmniejszyła się o 10,2%, notując znaczące spadki na większości rynków UE, w tym we Francji (-17,7%), Hiszpanii (-10,1%) i Niemczech (-3,4%).  Z kolei we Włoszech sprzedaż zwiększyła się o 5,7%. W rezultacie, udział w rynku skurczył się z 37,4% do 35,4% w porównaniu z marcem poprzedniego roku.
Osłabienie popytu na samochody z silnikami Diesla było jeszcze mocniejsze, z 18,5% spadkiem w marcu. Największe straty odnotowano na głównych rynkach: Francji (-32,1%), Hiszpanii (-38%) i Włoszech (-27,6%), podczas gdy w Niemczech spadek był mniej dotkliwy o 0,5%.

Sprzedaż samochodów z silnikiem Diesla osiągnęła 128 227 sztuk, zapewniając sobie udział w rynku na poziomie 12,4%, wobec 14,4% w zeszłym roku.

Więcej poniżej i na stronie www.acea.auto

Metoda sortowania: