PZPM - ACEA - Wyniki rejestracji pojazdów użytkowych w UE w czerwcu 2021

czerwiec +12,4%;    styczeń-czerwiec  +36,9%

W czerwcu 2021 r . rejestracje pojazdów użytkowych na rynkach UE zwiększyły się o 12,4% w ujęciu rok do roku do 185 573 sztuk. Pozytywny wpływ na wzrost w ubiegłym miesiącu miały wszystkie segmenty pojazdów. Popyt w dużej mierze napędzany był przez kraje Europy Środkowej (+43,4%), i tylko dwa z czterech kluczowych rynków Europy Zachodniej wykazały pozytywne wyniki: Niemcy (+28,5%) i Włochy (+5,3%).

W pierwszej połowie bieżącego roku rejestracje pojazdów użytkowych w UE powiększyły się o 36,9% do 1 mln sztuk, do czego przyczyniły się duże wzrosty między marcem a majem. Na większości rynków w regionie, łącznie z czterema największymi: Włochy (+53,7%), Hiszpania (+38,4%), Francja (+36,4%) i Niemcy (+21,7%) odnotowano dwucyfrowe wzrosty procentowe.

 

Więcej informacji w raportach poniżej:

Metoda sortowania: