ACEA wskazuje najpopularniejsze miejsca postoju ciężarówek w EU by, tam powstały odpowiednie ładowarki elektryczne

Na zlecenie ACEA Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research ISI przeprowadził analizę która pomoże rządom i operatorom infrastruktury określić, gdzie w pierwszej kolejności należy rozpocząć budowę instalację punktów ładowania elektrycznych ciężarówek. Fraunhofer ISI przeanalizował współrzędne GPS około 400 000 ciężarówek eksploatowanych w całej Europie przez okres 12 miesięcy, skupiając się na czasie postojów w poszczególnych lokalizacjach. Analiza wykazała, że 10% lokalizacji najczęściej odwiedzanych przez ciężarówki w Europie (ponad 3 000) odpowiada za około 50% (78 000) wszystkich postojów wykonywanych przez ciężarówki. Ponieważ firmy transportowe coraz częściej przestawiają się na pojazdy elektryczne, jest mało prawdopodobne, że z tego powodu zmienią swoje trasy i  sposób jazdy. Celem badania jest zatem dokładne określenie, gdzie kierowcy zatrzymują się dzisiaj i jakie miejsca postojowe dla ciężarówek są najczęściej używane.

Mając na uwadze wyniki raportu, ACEA wzywa rządy krajowe do zapewnienia, aby najpóźniej do 2027 r. 10% najpopularniejszych miejsc postoju ciężarówek w ich krajach było wyposażone w odpowiednie ładowarki elektryczne. Dokładne lokalizacje wszystkich postojów ciężarówek w 29 krajach Europy są pokazane na pięciu mapach regionalnych: Europa Środkowa, Europa Północna, Europa Południowo-Wschodnia, Europa Południowa i Europa Zachodnia. (linki central Europe, northern Europe, south-eastern Europe, southern Europe and western Europe )

Mapy rozróżniają także różne czasy postojów ciężarówek – krótkie postoje (poniżej godziny) i długie (nocne parkowanie). Jest to ważne, ponieważ czas trwania określa potrzeby ładowania, takie jak czas dostępny na pełne naładowanie i wymaganą moc wyjściową. Mapy wskazują również dokładnie, gdzie znajdują się najczęściej używane postoje ciężarówek (głównie w miejscach postoju wzdłuż autostrad, siedzib firm, węzłów logistycznych i portów).

https://www.acea.auto/press-release/electric-trucks-new-data-maps-out-priority-locations-for-charging-points/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=electric-trucks-new-data-maps-out-priority-locations-for-charging-points_15231