Zwiększenie budżetu Programu Priorytetowego "Mój Elektryk" o 60 mln zł.

Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego apelował o zwiększenie budżetu  programu „Mój Elektryk”

Pierwotny budżet programu „Mój Elektryk” wynosił 600 mln zł. Został on już prawie rozdysponowany. 27 czerwca 2024r. Zarząd NFOŚiGW zwiększył budżet o 60 mln zł na dofinansowanie do opłat w ramach umów leasingowych. Operatorem środków jest BOŚ.

Dla przypomnienia:
Dofinansowaniem objęte są zakupy nowych pojazdów zeroemisyjnych przez osoby indywidualne i przedsiębiorców.

Osoby fizyczne: budżet - 100 milionów zł (na koniec czerwca br. wykorzystano 70 proc.środków)
Dla wnioskodawcy indywidualnego dopłata wynosi 18 750 zł, przy limicie ceny 225 tysięcy zł.
Dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny dopłata nie może przekroczyć 27 tysięcy zł, bez limitu ceny pojazdu.
Przedsiębiorcy i podmioty inne niż osoby fizyczne: budżet - 200 mln zł
Dotacje do leasingu pojazdów (środki przekazane do banków): budżet 600 mln zł  (plus 60 mln od 27.06.2024)

Przedsiębiorcy:
Wielkość dopłat uzależniona jest od zadeklarowanego rocznego przebiegu.
- samochody osobowe: 18 750 zł lub 27 tysięcy zł (przy zadeklarowanym, podwyższonym przebiegu)
Cena zakupu nie może przekroczyć 225 tys. zł.
- samochody dostawcze - 20 proc. kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 50 tysięcy zł lub do 30 proc. kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 70 tysięcy zł, po zadeklarowaniu określonego podwyższonego przebiegu.

Motorowery i motocykle - dotacja pokrywa  30 proc. kosztów zakupu ale nie więcej niż 4 tys. zł.

« Powrót do listy aktualnosci