Październik 2021

Produkcja pojazdów samochodowych i silników do pojazdów mechanicznych w Polsce według danych GUS - październik 2021

Samochody osobowe  zmiana r/r -25,8%

Samochody ciężarowe i ciągniki samochodowe  zmiana r/r  +8,5%

Pojazdy do transportu publicznego  zmiana r/r -50,7%

Silniki spalinowe do pojazdów samochodowych  zmiana r/r  -41,4%

Więcej informacji w raportach poniżej:

Metoda sortowania: