Grudzień 2021

Produkcja pojazdów samochodowych i silników do pojazdów mechanicznych w Polsce według danych GUS - grudzień 2021

Samochody osobowe  zmiana r/r -15,6%

Samochody ciężarowe i ciągniki samochodowe  zmiana r/r  +14,0%

Pojazdy do transportu publicznego  zmiana r/r +40,0%

Silniki spalinowe do pojazdów samochodowych  zmiana r/r  -21,9%

Więcej informacji w raportach poniżej:

Metoda sortowania: