Stanowiska PZPM

Stanowiska Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego dot. branży

Metoda sortowania:

Stanowisko PZPM w sprawie tworzenia zrównoważonych stref czystego transportu

Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego wraz ze Związkiem Dealerów Samochodów przedstawiły prezydentom 25 największych polskich miast w sprawie tworzenia stref czystego transportu w związku z wejściem w życie 24 grudnia 2021 roku nowelizacji ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, która zmieniła regulacje w zakresie tworzenia przez władze miast stref czystego transportu.
Nowelizacja zakłada wysoką dowolność władz gmin w tworzeniu stref, w tym określaniu tego jakie pojazdy oraz na jakich zasadach mogą do stref wjeżdżać, a także tego na jakim obszarze strefy mogłyby zostać wydzielone. Mając to na uwadze ZDS wraz z PZPM postanowiły zwrócić się do władz największych miast w Polsce z prośbą o zrównoważone i stopniowe wprowadzanie stref, w których położony byłby nacisk na ograniczanie komunikacyjnych zanieczyszczeń powietrza.

Czytaj więcej »

Apel o jak najszybsze stworzenie możliwości szczepienia pracowników branży motoryzacyjnej

Tylko masowe szczepienia pomogą wrócić na tory rozwoju gospodarczego. Jak najszybciej trzeba je umożliwić w zakładach pracy.
Od ponad roku Polska, Europa i cały świat walczą z pandemią koronawirusa. Przestrzeganie zasad, dezynfekcja, dystans i maseczki nie dają jednak wystarczających efektów – w ostatnich dniach w Polsce notujemy bardzo dużą ilość zachorowań. Na szczęście medycyna kosztem wysiłku wielu tysięcy naukowców opracowała skuteczne szczepionki chroniące przeciw ciężkim objawom i śmierci na COVID-19.
Jako branża motoryzacyjna mamy w Polsce kilkanaście fabryk motoryzacyjnych i oponiarskich. Przy produkcji pojazdów, części i opon zatrudnionych jest blisko 200 tys. pracowników. Od ponad roku, czyli od momentu ogłoszenia pandemii, jeszcze bardziej dbamy o ich zdrowie oraz bezpieczeństwo i dlatego wprowadziliśmy bardzo restrykcyjne zasady bezpieczeństwa.  Wciąż jednak można zrobić więcej. Dlatego bardzo duże nadzieje wiążemy zakcją masowych szczepień i z planami organizacji przez pracodawców punktów szczepień w zakładach pracy.

Czytaj więcej »

Postulaty branży motoryzacyjnej w pałacu prezydenckim

Rada ds. Przedsiębiorczości

Dyskusje prowadzone na posiedzeniach Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej powołanej w maju 2019 r. mają za zadanie inicjowanie zmian w polskim systemie prawnym, które ułatwią funkcjonowanie biznesowi w Polsce i stworzą lepsze warunki do jego rozwoju. Co ważne, oprócz przedstawicieli środowiska naukowego w Radzie zasiadają także praktycy biznesu. Stałe miejsce w Radzie posiadają przedstawiciele branży motoryzacyjnej, a wśród nich szefowa polskiej firmy, która została wyróżniona m.in. Nagrodą Gospodarczą Prezydenta RP - MB Pneumatyka.

Tematem ostatniego posiedzenia Rady była motoryzacja. Szefowie motoryzacyjnych organizacji branżowych omówili sytuację branży w czasach koronawirusa i przedstawili postulaty, które poprawiłyby sytuację firm z sektora automotive.

Branża motoryzacyjna apeluje o wsparcie w pokonywaniu skutków kryzysu wywołanego COVID-19

Na spotkanie Rady ds. Przedsiębiorczości zaproszono przedstawicieli trzech organizacji reprezentujących branżę motoryzacyjną w Polsce: Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM), Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych (SDCM)  oraz Polską Grupę Motoryzacyjną (PGM). Co warto podkreślić PZPM i SDCM reprezentują krajową motoryzację zarówno w Polsce jak i w Europie. PZPM jest jedyną w Polsce organizacją należącą do ACEA – europejskiej organizacji producentów pojazdów, a SDCM jedynym w Polsce członkiem CLEPA – europejskiej organizacji reprezentującej producentów części motoryzacyjnych, jak również FIGIEFA - reprezentującej interesy handlu częściami motoryzacyjnymi.

Czytaj więcej »

Apel PZPM i organizacji motoryzacyjnych Czech, Słowacji i Węgier do krajowych rządów, parlamentów i instytucji UE o konstruktywne działania przywracające branżę do normalności po kryzysie COVID-19.

Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego oraz organizacje motoryzacyjne Czech, Słowacji i Węgier apelują do krajowych rządów, parlamentów i instytucji UE o konstruktywne działania przywracające branżę do normalności po kryzysie COVID-19.

W UE przemysł motoryzacyjny odpowiada za 7% PKB i daje zatrudnienie  blisko 14 milionom osób. Europejska branża motoryzacyjna została szczególnie dotknięta kryzysem COVID-19, w efekcie ponad milion pracowników sektora w UE już doświadczyło skutków zamknięcia fabryk, zaś do klientów nie trafiły dwa miliony pojazdó

Czytaj więcej »

Apel PZPM i organizacji motoryzacyjnych Czech, Słowacji i Węgier do krajowych rządów, parlamentów i instytucji UE o konstruktywne działania przywracające branżę do normalności po kryzysie COVID-19.

Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego oraz organizacje motoryzacyjne Czech, Słowacji i Węgier apelują do krajowych rządów, parlamentów i instytucji UE o konstruktywne działania przywracające branżę do normalności po kryzysie COVID-19.

W UE przemysł motoryzacyjny odpowiada za 7% PKB i daje zatrudnienie  blisko 14 milionom osób. Europejska branża motoryzacyjna została szczególnie dotknięta kryzysem COVID-19, w efekcie ponad milion pracowników sektora w UE już doświadczyło skutków zamknięcia fabryk, zaś do klientów nie trafiły dwa miliony pojazdó

Czytaj więcej »

Stanowisko PZPM w sprawie możliwości zastąpienia podatku akcyzowego podatkiem uzależnionym od parametrów ekologicznych

Obecnie podatek akcyzowy jako regulacja systemowa nie wspiera rozwoju nowoczesnej, bezpiecznej motoryzacji. Zdaniem PZPM sensowne byłoby zastąpienie akcyzy taką formułą podatkową, która – prócz dostarczania stosownych dochodów budżetowi – przyspieszyłaby modernizację parku samochodowego w Polsce, a w efekcie wsparła bezpieczeństwo użytkowników dróg i nasze środowisko naturalne. 

Czytaj więcej »