Historia

2012 - PZPM obchodzi dwudziestolecie działalności!

6 września 2012 roku, odbyły się oficjalne obchody jubileuszu dwudziestolecia Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, największej krajowej organizacji zrzeszającej producentów i przedstawicieli producentów pojazdów osobowych, dostawczych, ciężarowych, autobusów, motocykli i skuterów oraz nadwozi, zabudów i podzespołów.

Obchody przebiegały w niezwykle uroczystej i oficjalnej oprawie. Gośćmi na gali byli przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP, członkowie rządu, posłowie, przedstawiciele firm członkowskich i organizacji biznesowych, dziennikarze oraz przedstawiciele ACEM - europejskiego stowarzyszenia producentów motocykli i ACEA - europejskiego stowarzyszenia producentów samochodów oraz 25 członków europejskich organizacji motoryzacyjnych skupionych w ACEA.

Dwudziestolecie było okazją do dokonania podsumowań oraz wskazania na wielką rolę branży motoryzacyjnej dla krajowej gospodarki. Zabierający głos, wśród których byli Wicepremier, Minister Gospodarki - Waldemar Pawlak, Sekretarz Stanu Kancelarii Prezydenta - Olgierd Dziekoński, przedstawiciel parlamentu - poseł Beata Bublewicz oraz Ivan Hodać, Sekretarz Generalny ACEA zgodnie podkreślali, że przez ostatnie 20 lat Polska stała się jednym z najważniejszych europejskich producentów samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych i autobusów a także liderem w produkcji części i komponentów do samochodów. Zwrócili uwagę na fakt, że branża motoryzacyjna to 14,5 % całego eksportu Polski o wartości 78 miliardów złotych i prawie 300 tysięcy osób zatrudnionych na stanowiskach wymagających wiedzy, umiejętności i profesjonalizmu. 

Podzielając troskę o losy sektora motoryzacyjnego, który w ostatnim czasie stanął wobec skutków globalnego kryzysu, zebrani wskazali na kluczowe obszary: odnowa krajowego parku samochodowego, wprowadzenie pełnego odliczenia VAT od samochodów używanych do prowadzenia działalności gospodarczej oraz poprawę funkcjonowania stacji kontroli pojazdów, - które wymagają szczególnie efektywnego wsparcia rządu i parlamentu.

Konkludując, prezes PZPM, Jakub Faryś przypomniał, że duży i stabilny rynek samochodowy jest kluczowym elementem klimatu inwestycyjnego; nie tylko przyczynia się do utrzymania inwestycji, ale pomaga przyciągnąć nowych inwestorów. Inwestycje w produkcję i sieci sprzedaży pojazdów to nie tylko nowe miejsca pracy, ale i jedno z najistotniejszych źródeł innowacji polskiej gospodarki. Przedstawiciel PZPM podziękował za dotychczasowe wsparcie i zwrócił się z apelem do przedstawicieli najwyższych urzędów państwowych o otoczenie branży motoryzacyjnej należną troską i dobrą legislacją, a przedstawicielom firm członkowskich podziękował za owocną dwudziestoletnią współpracę.

  • Stowarzyszenie Oficjalnych Importerów Samochodów (SOIS)  powołano w 1992 roku z inicjatywy grupy importerów nowych pojazdów pod przewodnictwem Sobiesława Zasady.Od początku istnienia Stowarzyszenie odgrywało istotną rolę w kształtowaniu i porządkowaniu polskiego rynku motoryzacyjnego, a jego głównym celem było wspieranie działań i wysiłków podejmowanych przez prywatnych importerów w związku 
    z prowadzoną przez nich działalnością w warunkach odbudowującej się gospodarki rynkowej.
  • W 2003 roku nastąpiło przekształcenie Stowarzyszenia Oficjalnych Importerów Samochodów w Związek Motoryzacyjny SOIS,  organizację zrzeszającą podmioty gospodarcze, czyli firmy (importerów i producentów pojazdów) będące przedstawicielami światowych koncernów motoryzacyjnych w Polsce. Związek Motoryzacyjny SOIS, kontynuując idee i cele Stowarzyszenia Oficjalnych Importerów Samochodów, znacznie poszerzył zakres i rodzaj działalności, stanowiąc silną reprezentację branży motoryzacyjnej wobec mediów, rządu, parlamentu oraz innych organizacji pozarządowych.
  • Związek został członkiem ACEA , organizacji zrzeszającej europejskich producentów pojazdów, a także stowarzyszeń reprezentujących branżę motoryzacyjną w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Jest również członkiem ACEM  - stowarzyszenia zrzeszającego europejskich producentów motocykli.
  • W 2006 roku, w związku z dynamicznym rozwojem organizacji  (m.in. przystąpieniem grupy Fiata oraz decyzją o wstąpieniu do Związku firm-przedstawicieli producentów motocykli), decyzją Walnego Zgromadzenia nastąpiła zmiana nazwy na Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego .
  • Obecnie organizacja liczy 42 członków  - wyłącznych producentów i przedstawicieli producentów pojazdów w Polsce.