Listopad 2019r.

W listopadzie br. zarejestrowano 2 104 pojazdy użytkowe pow. 3,5t, to mniej o 17,7% niż rok wcześniej. Tendencja spadkowa na rynku pojazdów użytkowych trwa. To już piąty miesiąc kiedy w obu grupach składowych liczba rejestracji zmniejsza się - zarówno wśród samochodów ciężarowych, jak i wśród autobusów. Cały rynek od początku roku pogłębił spadek skumulowanych rezultatów, który po październik wynosił -3,2% a teraz wyniósł -4,4%.

Od początku roku przybyło 29 013 nowych pojazdów użytkowych o DMC pow. 3,5t i jest to  już mniej o 4,4% niż w tym samym czasie ub.r. To efekt spadku rejestracji  zarówno w grupie samochodów ciężarowych  o 4,2%, jak i w grupie autobusów o 7,1%.

Nowe samochody ciężarowe o DMC >3,5t

W całej grupie nowych samochodów ciężarowych pow. 3,5t w listopadzie 2019r. zarejestrowano 1 976 szt. Wysoki, dwucyfrowy spadek w porównaniu do analogicznego miesiąca sprzed roku (-17,8% r/r; -428 szt.), był spowodowany przede wszystkim spadkiem w grupie ciągników samochodowych (1 226 szt.;
-27,8% r/r).  Wśród podwozi rejestracje były wyższe niż przed rokiem i osiągnęły 750 szt. (+6,4%).

Więcej informacji w raportach poniżej:

Metoda sortowania: