Czerwiec 2020r.

W czerwcu zarejestrowano 5 252 nowe jednoślady, co oznacza powrót na ścieżkę wzrostu. Osiągnięty poziom rejestracji był o 7,1% (350 szt.) wyższy niż przed rokiem. Już dobry wynik z maja (-3,7% r/r) zapowiadał, że czerwiec może być na plusie. W marcu i kwietniu, czyli w miesiącach obowiązywania epidemii, spadki rejestracji wynosiły odpowiednio -46,4% oraz -57,5%. W porównaniu z tamtymi miesiącami tak szybki powrót rynku jednośladów do poziomu ubiegłorocznego jest nawet pewnym zaskoczeniem.

W pierwszej połowie roku zarejestrowano 17 815 nowych jednośladów czyli o 19,1 mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Tym samym procentowy dystans do roku ubiegłego zaczął się zmniejszać. Po kwietniu wynosił -35,7% a po maju -26,6%. W tym okresie przybyło 10 429 motocykli (-9,6%) oraz 7 386 motorowerów (-29,6%).

MOTOCYKLE

W czerwcu 2020 roku zarejestrowano 2 949 nowych motocykli, czyli o 22,8% (548 sztuk) więcej niż przed rokiem. Lepsze, chociaż zbliżone wyniki, zanotowano tylko w latach 2015-2016. W kwietniu i maju liczba dziennych rejestracji stopniowo rosła w miarę upływu czasu i wraz ze znoszeniem kolejnych restrykcji. W czerwcu rejestracje były już równo rozłożone w całym miesiącu i oscylowały wokół 140 rejestracji dziennie.

MOTOROWERY

Rejestracje nowych motorowerów w czerwcu br. osiągnęły poziom 2 303 sztuk, tj. mniej o 7,9% (-198 sztuk) niż przed rokiem. W maju strata do roku ubiegłego wynosiła 18%, a w kwietniu i marcu odpowiednio 68,6% i 56,5%.

Metoda sortowania: