PZPM - ACEA - Wyniki rejestracji SO w Europie - STYCZEŃ '2022

Styczeń -6,0 %

W styczniu 2022 roku rejestracje samochodów osobowych w UE kontynuowały spadki, a trwający niedobór półprzewodników nadal negatywnie wpływał na sprzedaż samochodów w całym regionie. Mimo, że w 2021 roku ustanowiono nowy rekord najniższej styczniowej liczby rejestracji (w ujęciu ilościowym), to w tym roku rejestracje samochodów obniżyły się o kolejne 6,0%, osiągając 682 596 sztuk i wyznaczając w pierwszym miesiącu roku nowy historycznie niski poziom sprzedaży samochodów w U

Więcej informacji w raportach poniżej:
i na stronie ACEA.auto

Metoda sortowania: