PZPM/ACEM_Rejestracje jednośladów w UE w ciągu 3 kwartałów 2021r.

Opublikowano: 18-11-2021

W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2021 r. rejestracje motocykli na pięciu największych rynkach europejskich (tj. we Francji, Niemczech, Włoszech, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii) wzrosły o 10,6% w porównaniu z analogicznym okresem 2020 r. i wyniosły 792 819 sztuk.

Zgodnie z oczekiwaniami, ze względu na różny wpływ zakłóceń COVID-19 wiosną 2020 r., prawie wszystkie główne rynki krajowe odnotowały wzrost wolumenu w 2021 r. w porównaniu z tym samym okresem w 2020 r., przy czym Włochy wykazały najwyższy wzrost (+27,9%). Wielka Brytania, Hiszpania i Francja również osiągnęły dobre wyniki, odnotowując odpowiednio 13,5%, 8,7% i 8,5% wzrost, podczas gdy w Niemczech liczba nowych rejestracji nieznacznie spadła (-4,9
Segment motorowerów pozostał ogólnie stabilny na sześciu europejskich rynkach motorowerów (tj. w Belgii, Francji, Niemczech, Włoszech, Holandii i Hiszpanii) w porównaniu z danymi z ubiegłego roku, osiągając łącznie 206.751 sztuk w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2021 r. (-0 ,2% w porównaniu z tym samym okresem w 2020 r.).
Dla lepszego porównania, biorąc pod uwagę dane rejestracyjne sprzed pandemii, po dziewięciu miesiącach 2021 r. europejski rynek motocyklowy wykazuje oznaki wzrostu (792 819 sztuk w okresie styczeń-wrzesień 2021 r. wobec 732 594 sztuk w okresie styczeń-wrzesień 2019 r., co oznacza wzrost o 8,2%). Rynek motorowerów wykazuje podobny trend: w tym samym okresie, zarejestrowano 206.751 sztuk, co oznacza wzrost o 6,8% (przyp. tłum. - wobec 1-9.2019).

CYTAT

Komentując obecną sytuację sektora, Antonio Perlot, Sekretarz Generalny ACEM, powiedział:

„Łącznie dane o rejestracjach w pierwszych dziewięciu miesiącach 2021 r. potwierdzają ożywienie rynku po wpływie COVID-19 w pierwszych miesiącach ubiegłego roku, który ogólnie naraził sektor na bezprecedensowy stres.

Co ważniejsze, najnowsze dane potwierdzają, że rynki jednośladów w Europie łącznie przekroczyły rezultaty sprzed Covid-19, ze znacznym wzrostem w przypadku motocykli i motorowerów”.

„Te śródokresowe wyniki w 2021 r. mogłyby być jeszcze bardziej pozytywne, gdyby nie globalny niedobór półprzewodników dotykający sektor motoryzacyjny i powodujący pośrednio opóźnienia logistyczne w produkcji niektórych producentów motocykli”.

„Dane z ostatniego kwartału powiedzą nam, czy te trendy utrzymają się, ale ogólnie dane potwierdzają, że jednoślady pozostają atrakcyjnym i wygodnym rozwiązaniem dla mobilności i spędzania wolnego czasu”.

 */ Segment motocykli: Włochy, Francja, Niemcy, Hiszpania i UK - rynki w tych krajach  stanowią łącznie około 80% wszystkich rejestracji motocykli na obszarze UE i Wielkiej Brytanii.
**/ Segment motorowerów: Francja, Holandia, Niemcy, Włochy, Belgia i Hiszpania - rynki w tych krajach stanowią łącznie około 80% wszystkich rejestracji motorowerów na obszarze UE i Wielkiej Brytanii.
===
W uzupełnieniu przypominamy, że w Polsce w pierwszych trzech kwartałach br. według analiz PZPM przygotowanych na podstawie CEP, zarejestrowano łącznie 28 169 nowych jednośladów, o 7,0% mniej niż przed rokiem, w tym 18 012 motocykli (+5,7% ) i 10 157 motorowerów (-23,3%). Względem wyników w pierwszych trzech kwartałach 2019 r. rezultaty do końca września br. w grupie jednośladów łącznie były niższe o 16,5% oraz odpowiednio wyższe o 6,8% wśród motocykli i niższe o 39,7% wśród motorowerów. Zachęcamy do zapoznania się z raportem ACEM - linki na dole wiadomości.

« Powrót