01_Co dalej z dopłatami na zakup samochodów elektrycznych?

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę przewidującą zwolnienie z podatku dotacji na zakup samochodów elektrycznych. Ustawa wprowadza zwolnienie z podatków dochodowych dotyczących świadczeń, w szczególności dotacji oraz kwot umorzonych pożyczek, otrzymanych ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu.
Rozporządzenie ministra energii z listopada ub. roku zakłada, że w przypadku pojazdu elektrycznego maksymalna wysokość wsparcia dla osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej wynosi 30 proc. ceny nabycia, lecz nie więcej niż 37,5 tys. zł. Jednakże, zgodnie z ostatnią informacją Ministra Klimatu Michała Kurtyki, wysokość dopłaty prawdopodobnie zostanie ograniczona do połowy tej kwoty.

Zgodnie z danymi opracowanymi przez PZPM na podstawie CEP do Licznika Elektormobilności, na koniec grudnia 2019 r. po polskich drogach jeździło 8 637 elektrycznych samochodów osobowych, z których 59% stanowiły pojazdy w pełni elektryczne (BEV, ang. battery electric vehicles) – 5 091, a pozostałą część hybrydy typu plug-in (PHEV, ang. plug-in hybrid electric vehicles) – 3 546. Park elektrycznych pojazdów ciężarowych i dostawczych w analizowanym okresie zwiększył się do 519 szt., natomiast liczba autobusów elektrycznych do 224 szt. W dalszym ciągu rośnie także flota elektrycznych motorowerów i motocykli, która na koniec grudnia osiągnęła poziom 6 239 szt.