PZPM - ACEA - Wyniki rejestracji pojazdów użytkowych w UE w marcu 2021

marzec +95,3%;    styczeń-marzec  +21,6%
W marcu 2021 roku rejestracje nowych pojazdów użytkowych w Unii Europejskiej poszybowały w górę o 95,3% (głównie z powodu niskiej bazy do porównania z ubiegłego roku) i osiągnęły poziom 204 046 sztuk. Prawie wszystkie kraje UE odnotowały dwu- lub trzycyfrowy wzrost procentowy, łącznie z czterema głównymi rynkami.  Włochy, które jako jedne z pierwszych wprowadziły obostrzenia w związku z wybuchem pandemii w 2020 roku, osiągnęły największy wzrost (+215,3%), a za nimi uplasowały się Francja (+166,7%), Hiszpania (+151,7%) i Niemcy (+34,2%).
W pierwszym kwartale 2021r. , rynek pojazdów użytkowych w UE zwiększył się o 21,6% przy rejestracji łącznie 501 703 sztuk. Wyniki te zostały wzmocnione przez ożywienie z ostatniego miesiąca. W rezultacie na wszystkich kluczowych rynkach skumulowane wyniki poprawiły się - we Francji (+32,6%), Hiszpanii (+11,1%) i Niemczech (+4,9%), które powróciły na ścieżkę wzrostu i we Włoszech, które jeszcze bardziej umocniły swój pozytywny rezultat (+38,0%).

Więcej informacji w raportach poniżej:

Metoda sortowania: