Statut

Opublikowano: 20-08-2019

Jednolity tekst Statutu wraz z poprawkami uchwalonymi przez Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego w dniu 6 czerwca 2018 r.

« Powrót