Rok 2023

Więcej informacji w raportach poniżej:

Metoda sortowania:

PZPM/ACEM_Rejestracje jednośladów w UE w ciągu całego 2023 r.

Opublikowano: 01-02-2024

Informacja prasowa ACEM - Rejestracje na kluczowych rynkach europejskich w ciągu całego 2023 r.: motocykle rosną, skutery spadają

Na koniec 2023 roku rejestracje nowych motocykli na pięciu największych rynkach europejskich tj. we Francji, Niemczech, Włoszech, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii wyniosły 1 049 898 sztuk. Oznacza to wzrost o około 10,5% w porównaniu z tym samym okresem w 2022 r. (950 437 sztuk).
Liczba rejestracji motocykli znacznie zwiększyła się we Włoszech (320 186 sztuk, +18% rok do roku) i Hiszpanii (201 115 sztuk, +13,6%). Niemcy (213 801 sztuk, +7,2%) i Francja (206 731 sztuk, +6,9%) również utrzymały się w trendzie wzrostowym, podczas gdy w Wielkiej Brytanii wolumen pozostał na stabilnym poziomie (108 065 sztuk, -1,2%).
Łączna liczba rejestracji motorowerów na sześciu europejskich rynkach monitorowanych przez ACEM (tj. w Belgii, Francji, Niemczech, Włoszech, Holandii i Hiszpanii) zamknęła się liczbą 193 145 sztuk. Oznacza to spadek o 24,5% w porównaniu z ubiegłym rokiem (255 909 sztuk). Największe spadki rejestracji odnotowano w Holandii (34 027 sztuk, -45,1%) i Niemczech (17 627 sztuk, -40,5%), a następnie we Francji (75 426 sztuk, -19,1%) i Włoszech (18 737 sztuk, -13,3%), przy jednocyfrowych spadkach w Belgii (-3,8%) i Hiszpanii (-5,2%).

Komentując obecną sytuację sektora, Antonio Perlot, Sekretarz Generalny ACEM, powiedział:
"Europejski rynek jednośladów kontynuował swój ogólny wzrost w 2023 roku, choć ze zróżnicowanymi wynikami.  Długoterminowy trend wzrostowy dla motocykli odzwierciedla potrzeby konsumentów zarówno w zakresie codziennych dojazdów do pracy jak i wypoczynku.  W zależności od rynku krajowego spadek liczby motorowerów odzwierciedla kontynuację przechodzenia na lekkie motocykle, wahania wynikające z przywracania równowagi po silnym wzroście w 2022 r. lub ciągłą redukcję z powodu niekorzystnej polityki na rzecz mobilności miejskiej i zachęt"

Jakub Faryś – Prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego podsumowuje:
„W Polsce rok 2023 zamknął się liczbą 38 617 nowych zarejestrowanych jednośladów. W porównaniu z 2022 r. było to więcej o 9,3% (+3 293 sztuk). Wyższe wyniki zanotowano ostatnio w 2020 roku oraz przed rokiem 2018-tym. W ogólnej liczbie jednośladów 72% to motocykle: 27 756 szt. (+16,1% r/r) i to właśnie one decydują o pozytywnym wyniku całej grupy, a osiągnięty przez nie rezultat jest rekordowy. Motorowerów przybyło natomiast 10 861 (-4,8%). I tak jak motocykle przebijają poprzednie rekordy tak motorowery coraz bardziej się marginalizują. Według najstarszych dostępnych danych - ich wynik jest najniższy od 2005 roku.

Pobierz plik

ACEM_Statistical_release_2023.pdf [189,59 kB]

PZPM/ACEM_Rejestracje jednośladów w UE w ciągu 3 kwartałów 2023 r.

Opublikowano: 20-11-2023

Informacja prasowa ACEM - Rejestracje na kluczowych rynkach europejskich w ciągu dziewięciu pierwszych miesięcy 2023 r. pokazują wzrost liczby motocykli i spadek liczby motorowerów

 

Rejestracje nowych motocykli na pięciu największych rynkach europejskich (tj. we Francji, Niemczech, Włoszech, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii) osiągnęły 873 985 sztuk w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2023 roku. Oznacza to wzrost o około 11,8% w porównaniu z tym samym okresem w 2022 r. (781 839 sztuk).
Liczba rejestracji motocykli znacznie zwiększyła się we Włoszech (271 552 sztuk, +19,4% rok do roku) i Hiszpanii (154 019 sztuk, +13,4%), a Niemcy (190 490 sztuk, +9,6%) i Francja (168 118 sztuk, +8,7%) również wykazały tendencję wzrostową. Wolumeny pozostały zasadniczo stabilne w Wielkiej Brytanii (89 806 sztuk, -0,4%).
Rejestracje motorowerów osiągnęły łączny wolumen 155 098 sztuk na sześciu europejskich rynkach motorowerów monitorowanych przez ACEM (tj. Belgia, Francja, Niemcy, Włochy, Holandia i Hiszpania). Liczba rejestracji oznacza spadek o 25,0% w porównaniu z ubiegłym rokiem (206 927 sztuk). Redukcja jest powszechna we wspomnianych krajach, chociaż nieco mniejsza w Belgii (-2,7%) i Hiszpanii (-2,8%).

CYTAT

Komentując obecną sytuację sektora, Antonio Perlot, Sekretarz Generalny ACEM, powiedział:
" Dynamiczny wzrost na rynku europejskim w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy pokazuje utrzymujące się długoterminowe zainteresowanie konsumentów jednośladami. zainteresowanie konsumentów dwukołowcami, zarówno do codziennych dojazdów do pracy, jak i do celów rekreacyjnych. Wstępne dane za październik potwierdzają pozytywny trend dla motocykli, przy jednoczesnym częściowym wzroście sprzedaży motorowerów".

Jakub Faryś – Prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego uzupełnia:
w Polsce od początku 2023 roku zarejestrowano 22 041 nowych jednośladów. W porównaniu z 2022r. było to więcej o 7,2% (+1 472 sztuk). W ogólnej liczbie jednośladów 75% to motocykle: 16 423 szt. (+13,4% r/r). Motorowerów przybyło 5 618 (-7,6%).

Pobierz plik

ACEM_statistical_release_January-September_2023.pdf [183,02 kB]