Aktualizowany park pojazdów w Polsce 2020-2023 - PZPM wg CEP

Opublikowano: 13-06-2024

W uzupełnieniu do danych o parku pojazdów publikowanych przez GUS i udostępnianych także przez ACEA prezentujemy dane o parku pojazdów bez uwzględniania tzw. „martwych dusz”. W 2017 roku Centralna Ewidencja Pojazdów – Ministerstwo Cyfryzacji, wprowadziło m.in. na skutek wcześniejszych wniosków PZPM o urealnienie parku pojazdów, definicję pojazdów zarchiwizowanych. Do tej grupy zaliczono pojazdy, które mają więcej niż 10 lat (licząc od daty pierwszej rejestracji) i nie były aktualizowane w bazach CEP w ciągu ostatnich sześciu lat, pod warunkiem, że nie są to pojazdy zabytkowe. Wiele z tych pojazdów nie jest faktycznie użytkowanych na drogach i znaczna ich część może już nie istnieć. Takich samochodów osobowych na koniec ubiegłego roku było ponad 7,2 mln, samochodów ciężarowych do 3,5t ponad 900 tysięcy, a „ciężkich” ciężarowych ponad 500 tysięcy. Jeżeli nie uwzględnimy tych pojazdów obraz rynku zmieni się zasadniczo i okaże się, że na 1000 mieszkańców w Polsce przypadają 532 samochody osobowe, a nie 703 jak podaje ACEA. Wynik ten stawia nas poniżej średniej europejskiej, a nie na czele rankingu. Więcej danych na temat parku jest zawartych w naszym roczniku „RAPORT BRANŻY MOTORYZACYJNEJ 2023/2024”: https://www.pzpm.org.pl/pl/Rynek-motoryzacyjny/Roczniki-i-raporty/Rocznik-PZPM-Raport-branzy-motoryzacyjnej-2023-2024.

« Powrót