Volkswagen Poznań

Ul. Warszawska 349
61-060 Poznań

tel. +48 61 876 17 81
fax +48 61 876 17 55

www.volkswagen-poznan.pl