BMW Vertriebs GmbH

BMW Group Polska
ul. Wołoska 22A
02-675 Warszawa

Tel.: 22 2797 100
Fax: 22 3318 205

www.bmw.pl
www.mini.com.pl