Renault Polska Sp. z o.o.

Ul. Marynarska 13
02-674 Warszawa
tel. +48 (22) 541 10 00
faks +48 (22) 541 10 05