Wrzesień 2023

Pełna infografika oraz tabele w załącznikach poniżej >>>

Rynek wszystkich pojazdów w Polsce jest wciąż zdominowany przez pojazdy z tradycyjnymi silnikami spalinowymi (benzynowymi w przypadku samochodów osobowych, motocykli i motorowerów, czy też z silnikiem Diesla w przypadku pojazdów użytkowych). Pojazdy elektryczne ciągle jeszcze nie są tak popularne jak w innych krajach europejskich, ale dynamika, z jaką przybywa ich rejestracji jest stale imponująca. Wprawdzie we wrześniu zanotowaliśmy pierwszy w tym roku spadek liczby rejestracji w porównaniu rok do roku, ale w pozostałych miesiącach wzrosty były co najmniej czterdziestoprocentowe. Natomiast udział hybrydowych samochodów osobwych w polskim rynku jest znacząco większy niż średnia na rynku europejskim. Pojazdy te niezmiennie powiększają wolumen sprzedaży i rosną w tempie przekraczającym tempo wzrostu całego rynku, a w ostatnim miesiącu drugi raz z rzędu miały wiekszy udział w rynku niż samochody z tradycyjnymi silnikami benzynowymi.
Spośród wszystkich segmentów rynku elektryfikacja postępuje najszybciej wśród motorowerów, gdzie co piąty nowy pojazd jest elektryczny.
Duże przyspieszenie wzrostu sprzedaży elektryków obserwujemy również wśród samochodów dostawczych, gdzie w szybkim tempie osiągnęły ponad 4% udziału w rynku.
Niestety infrastruktura ładowania nie rośnie w tempie dostatecznym do rozwoju otoczenia rynkowego.

2. SAMOCHODY OSOBOWE

W grupie samochodów osobowych we wrześniu  2023r. zarejestrowano 18 685 szt. zasilanych paliwami alternatywnymi. Stanowiły one 47,8% rynku.
W całej grupie samochodów osobowych zarejestrowano we wrześniu br. 8 966 klasyczne hybrydy (ozn. HEV) tj. więcej niż rok wcześniej (+86,6% r/r) i 7 526 tzw. miękkich hybryd (MHEV) (+13,8%). Samochodów bateryjnych (BEV) przybyło 1 275 szt. (-9,8%), a hybryd plug-in (PHEV) 917 (-5,9%). Wszystkie HEVy oraz 70% MHEVów było opartych na silnikach benzynowych. 30% miękkich hybryd miało silnik diesla. Wśród PHEVów tylko 3% miało silnik Diesla.
Od początku 2023 roku zarejestrowano 153 928 szt. zasilanych paliwami alternatywnymi i stanowiły 43,9% rynku.
Wśród nich wyróżniono 65 882 klasycznych hybryd (+33,5%) i 66 375 tzw. Miękkich hybryd (+20,4%). Nadal dynamicznie, mimo wrześniowych spadków, zwiększa się rynek samochodów bateryjnych (BEV): +53,7% do 12 160 szt. i hybryd plug-in: +20,9% do 9 434 szt. W całej grupie samochodów z napędem elektrycznym znalazło się także 77 sztuk samochodów zasilanych z wodorowych ogniw paliwowych (FCEV).
Wszystkie HEVy oraz 69% MHEVów było opartych na silnikach benzynowych. 31% miękkich hybryd miało silnik diesla. Wśród PHEVów tylko 2% miało silnik Diesla.
Pomimo dużej dynamiki rozwoju rynku samochodów BEV nasz rynek wypada blado na tle średniej udziału tego rodzaju napędu w Unii Europejskiej. W okresie styczeń-sierpień  (jeszcze nie dysponujemy danymi za wrzesień) udział elektrycznych samochodów wyniósł 13,9%, podczas gdy u nas po trzech kwartałach jest to poziom zaledwie 3,5%. Odwrotna sytuacja ma miejsce w przypadku hybryd, gdzie Polska wypada lepiej niż średnia Wspólnoty: odpowiednio 37,8% udz. w PL a 24,9% udz. w EU.
Podobna sytuacja jak w przypadku samochodów na baterie, ma miejsce w przypadku hybryd plug-in PHEV, gdzie ich udział w Polsce wynosi 2,7% a średnia EU sięga 7,4%.

3. SAMOCHODY DOSTAWCZE DO 3,5T
W grupie samochodów dostawczych do 3,5t od początku 2023r. według analiz PZPM przygotowanych na podstawie wstępnych danych CEP, przybyło 1 944 szt. nowo zarejestrowanych pojazdów zasilanych paliwami alternatywnymi a stanowiły 4,2% rynku.
Bardzo dynamiczne są samochody bateryjne (BEV ). Zarejestrowano ich 1 874, czyli 136% więcej niż w ciągu trzech kwartałów 2022. Dodatkowo w tym okresie zarejestrowano 29 szt. hybrydowych wszystkich rodzajów oraz 41 szt. zasilanych gazem ziemnym (CNG/LNG ).

4. SAMOCHODY CIĘŻAROWE >6T
Od początku 2023r. rynek pojazdów zasilanych paliwami alternatywnymi wyniósł 275 sztuk i stanowił 1,1 % rynku.
W tym samym czasie zarejestrowano 23 szt. samochodów bateryjnych (BEV) i 252 pojazdy CNG/LNG.

5. AUTOBUSY
Od początku 2023r. rynek autobusów zasilanych paliwami alternatywnymi wyniósł 311 szt. i stanowił 26% rynku.
Na tą liczbę złożyło się 184 autobusy bateryjne (BEV), 8 autobusów wodorowych (FCEV), 61 sztuk hybrydowych i 58 szt. CNG/LNG.
Niemal wszystkie te autobusy należą do kategorii miejskiej.

6. MOTOCYKLE I MOTOROWERY
Od początku 2023r. zarejestrowano łącznie 2 316 szt. motocykli i motorowerów elektrycznych (BEV).
W tej liczbie 81% stanowiły motorowery, których przybyło 1 883 szt. (20,3% wszystkich motorowerów), a motocykli przybyło 433 szt. (1,8% całego rynku motocykli).
Motorowery mają największy udział elektryków w sprzedaży nowych pojazdów spośród wszystkich segmentów rynku.

INFRASTRUKTURA
DO NAPĘDÓW ALTERNATYWNYCH
Styczeń – Wrzesień 2023
Analizy PZPM na podstawie danych EIPA (UDT)
Według danych z EIPA z końca września, infrastruktura ładowania rozszerzyła się w poprzednim miesiącu o 98 ogólnodostępnych stacji ładowania. W tym roku przybyło ich już 574. Zwiększyła się też liczba dostępnych punktów. Jest ich o 200 sztuk więcej niż było przed miesiącem. Obecna liczba stacji oraz punktów ładowania to 2553 stacji oraz 4854 punktów ładowania. 66% dostępnych stacji ładowania zapewnia ładowanie prądem zmiennym (AC), a 26% stacji ładowania stanowią punkty zapewniające prąd stały (DC), który pozwala na szybsze ładowania. W pozostałych 8% stacji nie został zidentyfikowany rodzaj prądu ładującego. Wśród województw najwyżej pod względem liczby stacji plasują się województwa mazowieckie (435), śląskie (391) i pomorskie (239). Najmniej stacji znajdziemy w województwach: lubelskim (38), świętokrzyskim (28) i podlaskim (24).
W znacznie mniejszym tempie rozszerza się infrastruktura tankowania gazu naturalnego. W porównaniu do stanu sprzed miesiąca przybyła jedna stacja tankowania i  dwa punkty tankowania. Od początku roku przybyło 14 stacji tankowania CNG/LNG. Obecna liczba stacji oraz punktów tankowania to odpowiednio 52 stacji oraz 130 punktów tankowania gazem naturalnym.
We wrześniu została również otwarta pierwsza w Polsce ogólnodostępne stacja tankowania wodorem . Znajduje się ona w Warszawie i posiada dwa punkty tankowania. Według ostatnich danych w Polsce jest obecnie zarejestrowanych 208 osobowych samochodów wodorowych oraz 16 autobusów.

"Wyniki rejestracji elektrycznych samochodów we wrześniu okazały się sporą niespodzianką. Po raz pierwszy, odkąd podajemy informacje o rejestracjach tych pojazdów, odnotowaliśmy blisko 10% spadek rejestracji. Podobną sytuację mamy w segmencie hybryd plug-in z nieco mniejszym - blisko 6% spadkiem. Bardzo duży, bo prawie 50% wzrost rejestracji zanotowały samochody z klasycznymi napędami hybrydowymi. Jeśli jednak weźmiemy pod uwagę okres od stycznia do września br, to pojazdy elektryczne odnotowują ponad 50% wzrost, pojazdy wodorowe - blisko 90%, hybrydy plug-in - ponad 20%, a klasyczne hybrydy - ponad 30% wzrost. Widocznie rośnie popularność elektrycznych samochodów dostawczych, których rejestracje we wrześniu wzrosły o 40%, a w ciągu 9 miesięcy br. wzrosty sięgnęły 140%.
We wrześniu zarejestrowano 5 szt. pojazdów ciężarowych pow. 3,5 t., a od początku roku na polskie drogi trafiło ich 61 szt., z czego 23 szt. to pojazdy o dmc pow. 6t. Blisko 50% spadek zarówno we wrześniu jak i od początku roku odnotował segment pojazdów ciężarowych zasilanych CNG i LNG. Rośnie natomiast - i to znacząco liczba zeroemisyjnych i hybrydowych autobusów. Od początku roku zarejestrowano 184 autobusy elektryczne, 8 wodorowych i 61 hybryd i 58 szt autobusów zasilanych CNG i LNG.
Ponad 20% spadek w pierwszych dziewięciu miesiącach roku zanotowały elektryczne motocykle i motorowery.
Bardzo budującą wiadomością jest wzrost liczby stacji ładowania. W tym roku przybyło blisko 600 stacji ładowania z prawie 1100 punktami ładowania. Powstało także 14 stacji tankowania CNG i LNG.
- mówi Jakub Faryś, prezes PZPM.

Metoda sortowania:

eRejestracje Infografika PL

Opublikowano: 06-10-2023

Pobierz plik

PZPM_eRejestracje - infografika 09.2023.pdf [113,38 kB]