Grudzień 2016r.

Rejestracje: grudzień +13,4%; styczeń – grudzień: +16,6%

Mocne wyniki w grudniu na zakończenie całego dobrego 2016 roku. W ostatnim miesiącu przybyły 49 552 lekkie samochody, licząc razem osobowe i dostawcze do 3,5t. Padł rekord liczby miesięcznych rejestracji. Dotychczasowy rekordowy wynik ostatniego dziesięciolecia - z grudnia 2010 (46 812), został przekroczony o blisko 3 tysiące. W grudniu ub.r. zarejestrowano więcej o 13,4% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku i więcej o 17,5% niż w listopadzie. O wzroście całej grupy zadecydowały samochody osobowe, gdzie zmiana rok do roku wyniosła 17%. Natomiast wśród samochodów dostawczych pogłębił się utrzymujący się czwarty miesiąc z rzędu spadek -8,1% .

Skumulowany wynik nowych rejestracji od początku roku wyniósł 475 935 nowych lekkich samochodów, licząc razem osobowe i dostawcze. Jest to więcej o 16,6% i 67,7 tys. szt. niż w 2015 r. Rok wcześniej pisaliśmy o przekroczeniu po raz pierwszy od wejścia do UE 400 tys. (w 2015 roku 408 260 szt.) teraz zbliżamy się do 500 tys. ale ciągle jesteśmy daleko za Europą.

Nowe samochody osobowe

W grupie samochodów osobowych w grudniu 2016 r. przybyło 43 721 szt., to więcej od rezultatu sprzed roku o 6,3 tys. szt. (17,0%) i więcej o 6,5 tys. (17,6%) od uzyskanego miesiąc wcześniej. Wyniki rejestracji nowych samochodów osobowych rosną 21 miesiąc z rzędu.

Od początku roku zarejestrowano 416 123 samochody osobowe, czyli więcej o 17,2% (+61,1 tys. szt.) niż w ub.r.

Nowe samochody dostawcze o DMC<=3,5t

W grupie samochodów dostawczych do 3,5t w grudniu br. według analiz PZPM na podstawie danych CEP przybyło 5 831 szt. nowo zarejestrowanych pojazdów. Był to chociaż ze spadkiem (-8,1%) najlepszy miesiąc ub.r. Wynik ostatniego miesiąca w stosunku do poprzedniego, był wyższy o 17,2% (+857 szt.).

Od początku roku przybyło 59 812 nowych samochodów dostawczych o DMC do 3,5t. Jest to o 12,3% więcej niż w 2015r.

Więcej informacji w raportach poniżej:

Metoda sortowania: