Grudzień 2015r.

W związku z przepisami obowiązującymi od 1 stycznia do 31 marca 2014r. tzw. samochody z kratką rozpoznane w grupie samochodów ciężarowych w okresie styczeń-czerwiec 2014r włączono do samochodów osobowych, poza nim pozostają w grupie samochodów dostawczych. Dane wcześniej publikowane nie są korygowane.

Rejestracje: grudzień +25,5%; styczeń – grudzień: +9,4%

Grudzień 2010 roku pozostał nie pokonany – ostatni miesiąc 2015, choć rekordowy wśród jego miesięcy, zamknął się wynikiem 43 705 nowych rejestracji samochodów osobowych i dostawczych. Jest to poziom o ponad ¼ wyższy (25,5%) niż w grudniu poprzedniego roku i wyższy o ¼ niż w listopadzie 2015. Do rekordowego grudnia 2010, zabrakło ponad 3 tys. Tempo wzrostu wśród samochodów osobowych (26%), odwrotnie niż w poprzednich miesiącach przewyższyło  wypracowane w grupie samochodów dostawczych (22,8%).  Po raz pierwszy od wejścia do UE skumulowany rezultat w całym roku przekroczył 400 tys. – w 2015 zarejestrowano razem 408 260 nowych samochodów osobowych i dostawczych. Daje to poziom niespełna 11 nowych lekkich samochodów na 1000 mieszkańców, w tym zaledwie 9,2 jeśli wskaźnik ograniczymy tylko do samochodów osobowych. Mamy ciągle bardzo daleko do średniej europejskiej, który w tym roku przekroczy prawdopodobnie 27szt.

Nowe samochody osobowe

W grupie samochodów osobowych w grudniu 2015r. przybyło 37 358 szt., to więcej o 26%, czyli 7,7 tys. szt. od rezultatu w grudniu rok wcześniej i więcej o 7 tys. (23,2%) od uzyskanego miesiąc wcześniej. Zakupy klientów indywidualnych można ocenić pozytywnie. Wyniosły 12,7 tys. szt. ale ich wzrost (18,2%) był niższy niż liczony dla całego rynku (26%). Liczba zakupionych przez nich samochodów nie sięgnęła styczniowego rekordowego poziomu (15,5 tys.). Wysoki poziom zainteresowania utrzymali nabywcy instytucjonalni. Ich rejestracje wyniosły blisko 24,7 tys. szt. Wzrost w tej grupie po raz trzeci w 2015 roku
 (po czerwcu i listopadzie) przekroczył 30%.

Nowe samochody dostawcze o DMC<=3,5t

W grupie samochodów dostawczych do 3,5t w grudniu br. zarejestrowano 6 347 samochodów. Jest to najwyższy poziom miesięcznej ilości nowych rejestracji w tej grupie jaki kiedykolwiek odnotowaliśmy. Wypracowano tu wysokie dwucyfrowe tempo wzrostu rok do roku, które wyniosło w ostatnim miesiącu 22,8%. Od początku roku wydano klientom 53 285 samochodów dostawczych, tj. o 16,9% więcej niż w analogicznym czasie ub.r.

Więcej informacji w raportach poniżej:

Metoda sortowania: